Nová učebna vznikla 
v rámci modernizace pavilonu fakulty s označením F. Mezi prvními učebnami byla zrekonstruována největší posluchárna F3, která se nese 
v duchu fair trade.

Učebna F1 je věnována právě zakladatelce Ekonomické fakulty, její první děkance a posléze i první ženě ve funkci rektora Jihočeské univerzity, profesorce Magdaleně Hrabánkové. „Vnesla na naši fakultu základní hodnoty týkající se udržitelného rozvoje regionu a společenské odpovědnosti. Jsme rádi, že jsme mohli touto formou vyjádřit poctu významné osobnosti, které si velice vážíme," uvedl děkan Ekonomické fakulty Ladislav Rolínek.

Na témata, kterými se bývalá rektorka na Jihočeské univerzitě zabývala, navazuje i současná filozofie Ekonomické fakulty. „Uvědomujeme si environmentální dopady našeho jednání a jsme odpovědní vůči společnosti 
a svému okolí. V minulých letech jsme například rekonstruovali hlavní budovu Ekonomické fakulty. Díky zateplení bylo ušetřeno 300 tun oxidu uhličitého za rok, což představuje například produkci energie na topení, ohřev vody a elektřinu pro 35 průměrných domácností nebo průměrné automobilové emise 282 osob v Jihočeském kraji za jeden rok. Tato úspora přispívá ke zmírňování negativních dopadů na životní prostředí," doplnil děkan Ladislav Rolínek.

Modernizace Ekonomické fakulty ale ještě neskončila. 
I další učebny by měly být věnovány významným jihočeským osobnostem z podnikatelského prostředí, kterými byli například Vojtěch Lanna, Josef Hardtmuth nebo bratři Zátkové. Studenti Jihočeské univerzity tímto dostávají možnost nahlížet na ekonomická témata v širších souvislostech.