"Rada města projekt podporuje," říká náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, že záměr má pomoci scházení lidí na veřejných prostranstvích. Nyní se budou domlouvat podrobné podmínky, za kterých by se dal záměr uskutečnit.