V rámci dosavadního výzkumu tým Jana Ženky tímto přípravkem dosahoval úspěšného vyléčení u 80 % myších modelů nádorů. Myši se díky aplikaci této látky zcela vyléčily a zůstaly proti stejnému typu rakoviny odolné i po retransplantací nádorových buněk. Tato terapie byla dosud vyzkoušena na šesti typech zhoubných nádorů včetně jednoho z těch nejhorších, za který se považuje rakovina slinivky břišní. Podle vyjádření Jana Ženky je ale z důvodu léčebné strategie principiálně jedno, o jaký typ rakoviny se jedná.

Pro eventuální budoucí použití této léčebné strategie u lidí je nutný další vývoj a výzkum včetně řady preklinických a klinických studií. Tyto kroky jsou však nesmírně náročné jak po výzkumné, tak i finanční stránce. Jihočeská univerzita se proto rozhodla pro tento projekt hledat vhodný spolupracující subjekt a investora. „Žádná univerzita není z podstaty věci tím správným podnikatelským subjektem. Je proto běžnou praxí zakládat pro uplatnění nápadů v praxi společnosti, kterým jde tento proces lépe“ uvádí Růžena Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií JU.

Výzkum léčiva, které pomůže v boji s nádorovými onemocněními, dostává nový impuls. Na snímku (zleva) Vladimír Schwarz, soukromý investor, Bohumil Jiroušek, rektor Jihočeské univerzity a Jan Ženka, vědecký pracovník Jihočeské univerzity.Výzkum léčiva, které pomůže v boji s nádorovými onemocněními, dostává nový impuls. Na snímku (zleva) Vladimír Schwarz, soukromý investor, Bohumil Jiroušek, rektor Jihočeské univerzity a Jan Ženka, vědecký pracovník Jihočeské univerzity.Zdroj: Foto: JU

Tímto subjektem se stala společnost Bioinova, a.s. Výsledkem vyjednávání pak bylo založení spin-off firmy BioCanim, a.s., která bude dále v projektu pokračovat a snažit se převést vyvinutou technologii do klinické praxe. Bioinova je česká biotechnologická společnost, která provádí vlastní aplikovaný a klinický výzkum v oblasti regenerativní medicíny a tkáňového inženýrství. Kromě finanční investice tedy JU získala i partnera se zkušenostmi se správnou výrobní praxí, preklinickým výzkumem a prováděním klinických studií.

„U nás na Jihočeské univerzitě je to premiéra, na kterou jsme náležitě pyšní,“ doplňuje Růžena Štemberková.

Mikroatomizér ze Soběslavi pomáhá s léčbou rakoviny.
Operují s pomocí unikátního přístroje ze Soběslavi. Pomáhá s léčbou rakoviny

Hana Šantrůčková, děkanka Přírodovědecké fakulty JU, založení spin-off společnosti z důvodu umožnění transferu a přizpůsobení technologie pro klinickou praxi podporovala od samého počátku. Prorektor pro vědu a výzkum Luděk Berec doplňuje, že tento projekt má v případě kladného ověření významný aplikační potenciál a založení spin-off společnosti se jeví jako jediná možná cesta, jak výsledek vědy a výzkumu podrobit preklinickým a klinickým testům a v případě potvrzení jeho účinnosti dovést až do formy komerčního produktu.

Pokud se tento nadějný léčivý přípravek v klinických studiích osvědčí, může přispět k léčbě rakoviny i v globálním měřítku. Nádorová onemocnění jsou celosvětově jedněmi z nejčastějších příčin úmrtí. V USA během života rakovinou onemocní přibližně každý čtvrtý člověk, a každý pátý až šestý na ni zemře. Konvenční metody léčby - chemoterapie, radioterapie nebo novější imunoterapie - prodlužují život pacientů průměrně v řádu měsíců. Vědci z Jihočeské univerzity věří, že jejich novou nádorovou terapií budou schopni život nejen prodloužit o léta, ale rakovinu u pacientů úplně porážet.