Ing. Martin Janeček, vedoucí oddělení nepřímých daní na Finančním ředitelství v Českých Budějovicích a Ing. Dagmar Ondroušková, pracovnice téhož oddělení, radili, co je nově třeba do souhrnného hlášení uvádět, kdy je třeba hlášení podávat, ale i jak naložit s novou povinností komunikovat s finančním úřadem elektronicky.

Otázky a odpovědi naleznete zde…