Budování mezinárodního letiště v Plané, které má vyjít na 495 milionů korun, má být dokončeno v dubnu, květnu příštího roku. Jeho vlastníky jsou stejným dílem Město České Budějovice a Jihočeský kraj prostřednictvím společnosti Jihočeské letiště České Budějovice. Investorem výstavby letiště a vlastníkem majetku je Jihočeský kraj.

Společnost HOCHTIEF CZ dokončila stavební objekty a práce za čtvrt miliardy, ale nemá splněné tzv. milníky, proto jí nebude letos tato částka vyplacena. „Máme smlouvu, která kromě toho, co je dokončeno, je ještě vázána na splnění milníků,“ vysvětluje náměstek pro majetek kraje Jaromír Novák.

Josef Knot, první náměstek hejtmanky, potvrdil, že milník má být naplněn v březnu: „Vše nasvědčuje tomu, že letos bychom společnosti zaplatili kolem 50 milionů a zbývajících 200 převedli do dalšího roku. O tuto částku budou letošní investice nižší. Pro příští rok je na letiště vyčleněno rovněž 200 milionů. Hotovo má být v dubnu, květnu, pak poběží zhruba roční certifikační proces. Plně funkční, moderní mezinárodní letiště má být uvedeno do provozu v dubnu, květnu 2020,“ uvedl Josef Knot.

POTŘEBUJÍ PORADCE
Kraj se chystá do konce roku vypsat výběrové řízení na poradce, s nímž chce řešit další uspořádání letiště. „Kontaktuje nás poměrně dost investorů majících zájem spolupracovat s krajem, pronajmout si pozemky kolem letiště či vstoupit do společnosti Jihočeské letiště. Protože se jedná o dlouhodobé záměry, o případný vstup určitého partnera, který by měl zájem letiště provozovat i s přilehlými pozemky, potřebujeme poradce, aby doporučil, jak výběrové řízení vypsat, za jakých podmínek. To neznamená, že kraj chce něco prodat, ale zmapovat nabídky,“ vysvětluje Josef Knot.

ŘÍZENÍ PROVOZU
Dobrou zprávou je, že letiště má již vyřešený problém řízení provozu po otevření v roce 2020. Letové a informační služby poskytuje v republice společnost Řízení letového provozu (ŘLP), spadající pod Ministerstvo dopravy. ŘLP se kvůli výběrovému řízení dostalo dříve s letištěm do sporu. Ze setkání hejtmanky Ivany Stráské a ministra dopravy Dana Ťoka vyplynulo, že by služby pro Jihočeské letiště provádělo. „Potvrdil nám to následně ředitel Řízení leteckého provozu a v lednu má být smlouva o provádění služeb podepsána,“ Josef Knot.

České Budějovice a Jihočeský kraj už myslí na zahájení nové fáze provozu Jihočeského letiště.
Podle náměstka primátora Petra Holického už bude nutné příští rok oslovit dopravce a cestovní kanceláře. „Zvýší se náklady na marketing,“ uvedl.