Nové muzeum nabídne výstavní prostory pro stálou expozici i krátkodobé výstavy, depozitář pro sbírku keramiky, ale také edukační aktivity. Pro veřejnost se otevře v září příštího roku.

Jenom kousek od bechyňského náměstí se na rohu Čechovy a Novodvorské nachází bývalý Dům služeb. V objektu byla v minulosti například krejčovská dílna nebo služebna městské policie. Zastupitelstvo města Bechyně převedlo na konci roku 2016 objekt do majetku Jihočeského kraje, který ho předal do správy Alšově jihočeské galerii (dále jen AJG). Ta následně uspěla v 76. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „Muzea II.“ Během let 2019-2020 bylo do objektu investováno cca 32 mil. Kč, kdy 85 % nákladů šlo z Evropské unie a o zbytek se podělil Jihočeský kraj (10 %) a stát (5 %).

Při pohledu na současný stav rekonstrukce byl náměstek Pavel Hroch nadšen. "Mezinárodní muzeum keramiky je vlastně takové moje miminko. U zrodu tohoto projektu jsem byl od samého začátku,“ řekl Hroch a připomněl, jak před 4 lety přesvědčoval bechyňské zastupitele, aby budovu bezplatně převedli do majetku kraje. „Dnes tady stojíme a jsme téměř před předáním stavby. Co krásnějšího může být,“ dodal náměstek.

Zkušební provoz

Další postup upřesňuje ředitel AJG Aleš Seifert, který náměstka Hrocha doprovázel: „Předání stavby proběhne na začátku prosince a bude následovat dvouměsíční zkušební provoz. Během jara dovybavíme budovu i depozitář nábytkem a začneme ze stávajícího muzea stěhovat sbírkový fond.“

Pro veřejnost se muzeum otevře v září příštího roku výstavou, která bude reflektovat keramickou sbírku. Do budoucna počítá ředitel Seifert s tím, že v muzeu budou kromě stálé expozice ročně i tři další výstavy, které nemusí být nutně zaměřeny na keramiku.

Velká výhoda

Oproti původním prostorám v bechyňském zámku bude mít rekonstruovaná budova jednu zásadní výhodu: celoroční provoz. „V zámku byl provoz pro veřejnost omezený z klimatických důvodů pouze na pět měsíců v roce. V nových prostorách si budou moci jak bechyňští, tak lázeňští hosté přijít prohlédnout expozici kdykoli. Sbírkových předmětů je tu dost. Muzeum se tak stane dalším významným turistickým bodem na mapě Jihočeského kraje a město Bechyně získá ohromnou prestiž,“ uzavřel kontrolní den náměstek Hroch a dodal, že muzeum nabídne pro místní obyvatele také šest nových pracovních příležitostí.