Dosavadní jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) svolala ustavující zasedání nového zastupitelstva kraje.

Má se sejít v úterý 3. listopadu 2020 od 10 hodin v pavilonu T1 na Výstavišti České Budějovice. Místo bylo zvoleno kvůli zvýšeným hygienickým požadavkům. Prezence bude provedena osobně u vchodu nebo distančně on-line při internetovém připojení, pokud by dotyčný byl v karanténě kvůli koronaviru. Zastupitele mimo jiné čeká složení slibu.

Soud, soudce - Ilustrační foto
K soudu přišly dva návrhy na přezkoumání voleb. Přečtěte si rozsudky

Podle koaliční dohody ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a Jihočechů 2012 by měl být novým hejtmanem zvolen Martin Kuba z ODS.

Podle Hany Malé z tiskového oddělení ministerstva vnitra musí být ustavující zasedání zastupitelstva svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů od uplynutí lhůty pro soudní napadení voleb do zastupitelstva (případně od právní moci posledního rozhodnutí soudu, pokud byly návrhy zamítnuty). Žádnou výjimkou z této povinnosti např. z důvodu nouzového stavu či předpokládané absence zastupitelů (karanténa apod.) zákon nestanoví.

Skutečnost, že někteří členové zastupitelstva onemocněli nákazou covid-19, popř. jsou v karanténě, sama o sobě neznamená, že by nemohli vykonávat svůj mandát, resp. účastnit se ustavujícího zasedání zastupitelstva. Limitován může být zastupitel při výkonu svého mandátu jen fakticky (např. nemožností být přítomen v zasedací místnosti v důsledku karantény, špatným zdravotním stavem apod.). Není vyloučeno, aby se člen zastupitelstva kraje účastnil zasedání tzv. distančně (na dálku), a to i v případě ustavujícího zasedání.

Koronavirové testy v terénu. Ilustrační foto
V pondělí na jihu přibylo 187 nových případů nákazy

Podmínkou je "on-line" přítomnost členů zastupitelstva na zasedání, resp. účast zastupitelů v reálném čase, kdy probíhá zasedání zastupitelstva. Není tedy možné tzv. hlasování per rollam, kdy zastupitelé předem zašlou svá stanoviska k projednávaným věcem (tato forma hlasování je z podstaty věci vyloučena, neboť neumožňuje osobní přítomnost a výkon mandátu zastupitele). Pokud je uvedené zvoleným komunikačním prostředkem zajištěno, potom je přípustné, aby zastupitelé při jednání zastupitelstva nebyli fyzicky přítomni na jednom místě (v zasedací místnosti). Typickými příklady, kdy je distanční forma zasedání přípustná, jsou videokonference nebo telekonference.

Nutné je také zaručit veřejnost zasedání. Zákon o krajích v § 42 odst. 1 stanoví, že zasedání zastupitelstva kraje je veřejné, přičemž z uvedeného pravidla zákon opět nepřipouští žádné výjimky (zásada veřejnosti se tedy vztahuje i na ustavující zasedání konané v době nouzového stavu).

Kdokoliv se tedy může zasedání zastupitelstva kraje účastnit. S požadavkem veřejnosti zasedání souvisí i práva občana kraje zakotvená v § 12 odst. 2 zákona o krajích, zejména právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska dle ust. § 12 odst. 2 písm. b) zákona o krajích. Dodáváme, že o zasedání zastupitelstva lze hovořit jen tam, kde byla dodržena uvedená zásada veřejnosti.

Proto podmínkou distančního konání jakéhokoliv zasedání zastupitelstva (ustavující / řádné / mimořádné) nutně je, že tato forma zasedání současně zajistí veřejnosti, tedy občanům kraje a dalším osobám, možnost se zasedání účastnit a uplatňovat právo vyjádřit na jednání zastupitelstva své stanovisko k věci (dle § 12 odst. 2 písm. b/ zákona o krajích). Jinými slovy je třeba přijmout taková opatření, aby veřejnost mohla zasedání zastupitelstva probíhající dálkově nejenom pasivně sledovat (např. přes webkameru), ale i se účastnit diskuze a pokládat dotazy.