Výběrové řízení na nového šéfa městské policie bylo vypsáno na konci ledna. Následně komise jako nejvhodnějšího z uchazečů vybrala doc. Ing. Martina Hrinka, Ph.D., MBA, LL.M. Pro vedení městské policie ještě musel absolvovat zkoušku na ministerstvu vnitra. Zkoušku odborné způsobilosti před zkušební komisí ministerstva vnitra Martin Hrinko úspěšně absolvoval 7. června a získal příslušné osvědčení. Stejně tak splňuje podmínku negativního lustračního osvědčení.

Nový šéf městské policie už absolvoval 14. června také setkání se zastupiteli, kde mimo jiné proběhla diskuze na téma koncepce rozvoje městské policie.

Rada města doporučila zastupitelstvu pro vedení městské policie Martina Hrinka a zastupitelé následně schválili návrh pověření, které pro nového ředitele stanovuje rozsah pravomocí a úkolů.