Nováčci přicházejí hlavně
s hnutím ANO 2011. Přestože 
s působením ve vedení města nemají osobní zkušenost, 
o svých prvních krocích na radnici mají jasno. „V první řadě chci rekognoskovat terén, zjistit, co a jak funguje. Zřejmě se nevyhneme přesunům tak, abych měl nejbližší spolupracovníky po ruce," plánuje budoucí primátor Jiří Svoboda (ANO 2011).

Počítá s tím, že s nástupem do funkce přijde o soukromý život. „Práce bude jistě náročná na čas, rodina bude muset být shovívavější," předpokládá. Jasnou představu má Jiří Svoboda 
i o prvním úkolu, který musí nová rada města zvládnout. „Předmětem prvního jednání bude rozpočet na příští rok."

V tomto bodě bude mít hodně co říct náměstek pro ekonomiku Pavel Matoušek (ANO 2011). „Chci citlivě zasahovat do nákladových položek. Mým dlouhodobým cílem je zlepšit kondici rozpočtu města," naznačuje.

První jednání na ministerstvu dopravy ohledně dálnice, byť zatím bez oficiálního mandátu, plánuje už na příští týden budoucí náměstek pro dopravu František Konečný (ANO 2011) „Do konce roku by měl být hotový také nový generel cyklodopravy, je třeba také rychle změnit značení, které by navádělo řidiče na parkoviště," shrnuje své první úkoly.

I on počítá s tím, že kvůli jejich plnění si již nebude moci plánovat soukromé záležitosti podle svého. „Můj program bude vždy závislý na mnoha okolnostech, ale věřím, že rodina se se změnou vyrovná. Budu spoléhat, že se má skvělá manželka postará o potřebné zázemí," počítá František Konečný.

Jeho stranický kolega a budoucí náměstek pro investice a strategické plánování Petr Holický (ANO 2011) si s nadcházející změnou hlavu neláme. „Jsem zvyklý trávit v práci poměrně dost času. Na tu novou se těším, bude určitě zajímavá a tvůrčí," odhaduje 
s tím, že konkrétní plány v jeho rezortu budou závislé na řadě dalších jednání.

S tím, že přestane být pánem svého času počítá také Ivo Moravec, dosavadní řadový radní, který se stane 1. náměstkem primátora. Do působnosti Ivo Moravce má patřit mimo jiné obor ochrany životního prostředí. Chtěl by 
v této oblasti například zlepšit přípravu některých investic. „Je nutno lépe koordinovat některé akce," míní Ivo Moravec a vysvětluje, že je lépe, když se na začátku sejdou všichni zainteresovaní a proberou možná úskalí, než když se až později přijde na možné rozpory s předpisy na ochranu životního prostředí.

Nové angažmá ve vedení města převrátí život naruby  Jaromíru Talířovi (KDU-ČSL). „Budu muset ukončit své pracovní aktivity v Praze, abych mohl práci náměstka primátora vykonávat zodpovědně. Po skončení semestru tedy přestanu přednášet na Univerzitě Jana Amose Komenského, zřejmě opustím 
i pozici šéfa poradců na ministerstvu kultury," vyjmenoval Jaromír Talíř.

Pro svou novou funkci si již vytyčil nejdůležitější úkoly. „Začal bych otáčivým hledištěm v Českém Krumlově, které je v majetku města České Budějovice. Vše nasvědčuje tomu, že se točnu podaří udržet na současném místě v zámecké zahradě. Řešit je třeba 
i financování Jihočeského divadla a využití kulturních domů v Českých Budějovicích, hlavně Slavie," řekl Jaromír Talíř, mezi jehož koníčky patří četba a práce na zahradě. „Na to už teď nebudu mít tolik času," podotkl.

Méně času na rodinu bude mít po nástupu do funkce náměstka primátora i advokát Tomáš Bouzek. „Výrazně omezím svou činnost v advokacii, abych práci na radnici zastal poctivě. Mým hlavním cílem je zajistit dobrý a bezproblémový chod magistrátu. Navíc bych chtěl v součinnosti se Správou domů pozměnit systém pronájmů bytů a nebytových prostor ve městě," prozradil.