Na schůzce předsedů zastupitelských klubů podle dosavadního primátora Juraje Thomy padl termín 21. listopadu jako nejbližší možný pro svolání ustavujícího zasedání zastupitelů.

„Podle aktuálních informací lze předpokládat, že soud o oprávněnosti návrhu na neplatnost voleb nerozhodne dříve než 14. listopadu," vysvětlil Juraj Thoma s tím, že zasedání zastupitelstva se nemůže konat dříve než sedm dní poté, co jeho termín primátor vyhlásí.

„Tím jsme došli právě k datu 21. listopadu. Zasedání bychom sice mohli svolat i dříve, ale pokud by nově zvolení zastupitelé přijali nějaké usnesení a soud až následně rozhodl o oprávněnosti návrhu na neplatnost voleb, byla by přijatá usnesení neplatná. To nechceme riskovat," dodal primátor.