Jedná se o mezinárodní projekt nazvaný Přírodní a kulturní zážitky na Zemské stezce, který podporuje EU a je do něho zapojeno deset rakouských a pět českých hradů. České hrady jsou sdruženy do spolku Hrady na Malši.

Zemská cesta tak bude obohacena o nově zrekonstruované objekty, například – jak již Deník informoval – o nově zastřešenou věž tvrze v Tiché. „Jedná se o unikátní rekonstrukci, která zahrnuje výstavbu hrázděného patra, střechy a schodiště,“ připomíná Radek Kocanda, jednatel spolku. „Je prováděna pomocí speciálních stavebních technik používaných v minulosti. V tomto a příštím roce bude na Tiché provedena ještě konzervace tvrziště, oprava a zastřešení středověkých sklepů a vybudujeme zázemí, které bude sloužit jako centrum středověkých řemesel. Na hradě Pořešín bude ještě vystavěna stodola a ratejna v podhradí.“

Podobným tempem pokračují práce i na rakouské straně hranice. „Pracuje se konkrétně na hradu Prandegg, kde staví koňské stáje a rekonstruují hospodářský dvůr,“ doplnil Radek Kocanda. Tam se podařilo obnovit koňská stání a byla zrekonstruována část traktu se stodolami.

V rámci projektu vznikl audioprůvodce, který je průběžně instalován ve všech hradních objektech na Zemské cestě. Také byl vydán společný tištěný turistický průvodce, který je distribuován do informačních center.

Součástí projektu jsou i workshopy, které představí ukázku starých řemesel. Takto se návštěvníci budou moci seznámit například s tím, jak se v minulosti vařilo pivo, pálilo vápno, jak vypadají staré techniky tesání a zdění nebo jak se pletly košíky a pekl chleba.

Po dokončení projektu vznikne ucelená přeshraniční turistická trasa zahrnující řadu hradů, zámků a zřícenin na obou stranách hranice. Bude se vyznačovat společným marketingovým konceptem a průběžně aktualizovaným přehledem kulturních akcí na české i rakouské straně.

„Ve finále by tvrz Tichá měla být objektem, který bude spojovacím prvkem mezi českou a rakouskou částí, protože Tichá leží asi dva kilometry od státní hranice,“ podotkl Radek Kocanda. „Vede tudy cyklostezka hodně navštěvovaná jak českými, tak rakouskými turisty, a je to poslední bod na české straně Zemské cesty, další je až ve Freistadtu.“

Na realizaci projektu, který započal v roce 2017 a příští rok by měl být dokončen, se podílí pět partnerů. Vedoucím partnerem projektu je spolek Mühlviertler Alm, dále jsou to za rakouskou stranu hradní spolek Prandegg, obec Windhaag bei Perg a turistický spolek Bad Kreuzen. Aktivity na české straně zastřešuje spolek Hrady na Malši. Projekt je podpořen částkou bezmála dva miliony eur z programu Interreg Rakousko – Česká republika.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU
Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz