Spolek, který v Nových Hradech funguje už od nepaměti, čítá několik desítek členů, 51 dospěláků a 19 dětí, které si díky zkratce MOP (mladí ochránci přírody) říkají MOPíci. Na svém kontě mají každoročně řadu zajímavých a prospěšných akcí.

Například o uplynulém víkendu pozvali do Nových Hradů vzácnou návštěvu. Desetiměsíčního kocourka rysa ostrovida jménem Blondýn, který je živou součástí projektu zaměřeného právě na ochranu divoce žijící populace rysů. „Byl opravdu nádherný, přítulný, zejména děti byly úplně nadšené, rozebírali jsme to s nimi už i na kroužku a opravdu jsou plné dojmů," přibližuje reakce předseda novohradských ochránců přírody Ladislav Starý.

„Snad se povedlo touto cestou nasměrovat i některé dospělé k tomu, aby byli tolerantnější k divokým zvířatům," slibuje si od série přednášek o životě rysů, které právě živá šelma, jež kvůli zdravotním komplikacím matky vyrostla v lidské péči, ozvláštňuje. V Nových Hradech akce přilákala kolem 150 návštěvníků a zdejší ochránci přírody věří, že napomůže zlepšit postoj veřejnosti k rysům, kteří se podle svědectví fotopastí či pobytových stop pohybují i na Novohradsku.

Ostatně kladný vztah k přírodě si budují novohradští ochránci přírody už od útlého dětství. Pomáhá k tomu jak celoroční činnost spolku, tak jednorázové akce, z nichž mnohé jsou otevřené pro veřejnost. „Oproti jiným družinám začínáme netradičně už prvního ledna novoroční vycházkou k hraničnímu kameni. Velkou akcí, která vychází vždy na dobu kolem 20. března, je vítání jara. Je spojené s poznáváním rostlin, živočichů i minerálů na naučné stezce Sokolí hnízdo, spoustou soutěží a opékáním prvních jarních buřtů," nastiňuje Ladislav Starý program oblíbené aktivity.

Pravidelně na konec května připadá přírodovědná soutěž Memoriál doktora Stanislava Kučery. „To byl náš člen a na jeho počest se letos uskuteční už 22. ročník soutěže s podtitulem Znáš přírodu Novohradska. Děti nejen z Nových Hradů, ale i ze širokého okolí při ní plní úkoly na naučné stezce, ale také píšou znalostní test. Nás pak moc těší, když děti z našeho kroužku dokážou porazit spolužáky a vrstevníky, mnohdy dokonce předčí i starší kategorie," přiznává předseda spolku, ale jedním dechem dodává, že za úspěchy stojí spousta celoroční snahy.

K té patří i skvělá práce se zdejší radnicí a řadou podobně zaměřených spolků, jako jsou myslivci či rybáři. Společně s nimi ochránci přírody připravují letos již čtvrtou reprízu Dne ochrany přírody, myslivosti a rybářství. Letos bude obohacena dokonce i o včelařství.

Práci ochránců přírody ale poznáte i tehdy, kdy na podobnou akci ani na někoho z členů sdružení na Novohradsku nenarazíte. Díky tomu, že se pravidelně připojují ke Dni Země i kampani Ukliďme svět, se mohou chlubit udržovanými chráněnými územími a naučnými stezkami. „Letos jsme se spojili s dalšími organizacemi a chceme postupně upravit Terčino údolí tak, aby vypadalo k světu," naznačuje Ladislav Starý plány.