Sotva Doudlebští dokončili novou kanalizaci 
a čistírnu odpadních vod, někteří obyvatelé už ji rozhořčeně kritizují. Nákladný projekt za 39 milionů  tak v obci prozatím přináší hlavně starosti.

Kanalizace nyní pokrývá 85 procent obce, nově se vybudovalo přes šedesát přípojek 
k domům. Lidé, kteří dosud odpadní vodu vypouštěli do svých septiků, musí teď na svých pozemcích začít kopat 
a napojit se na obecní kanalizaci. Ta splašky odvede právě na čistírnu odpadních vod, kde se biologickými procesy pročistí.

„Myslím si, že je to pro Doudleby přínos, ale ne všichni obyvatelé se mnou sdílejí tento názor," připouští starosta František Rytíř, když hovoří o právě dokončovaném projektu.

Kritikou nešetřil například doudlebský obyvatel Pavel Bicek. Vadí mu, že je čistírna konstruována jen na splaškovou vodu a dešťová do obecních kanálů nesmí. Problém tak v budoucnu mohou přinést přívalové deště.

„Při průtrži poteče veškerá voda ze střech lidem po pozemcích a bude škodit na objektech a zahradách. Lidi si to budou pouštět z pozemku na pozemek a bude to horší než při povodních. Co s tím naše obec udělá?" táže se Pavel Bicek. On sám se na novou kanalizaci připojí a dešťovou vodu ze střech celého svého stavení je připraven vypouštět ven na silnici.

Jak zdůraznil doudlebský starosta, kanalizace je pouze splašková.  „Naší snahou je oddělit splaškovou vodu od dešťové," řekl František Rytíř s tím, že při vypouštění dešťové vody do kanalizace by byla čistírna příliš zatěžována. To by způsobovalo komplikace při čištění vody. Navíc by se kvůli přečerpávacím stanicím zvyšovaly i náklady na provoz kanalizace. Doudlebští jsou také vázání přísnými kritérii na kvalitu vyčištěné vody a další požadavky, které musí dodržet, protože na stavbu přijali třicetimilionovou dotace od Státního fondu životního prostředí.

Jak mají tedy lidé z Doudleb s dešťovou vodou naložit? „Dá se vsakovat na vlastních pozemcích, využít současné septiky a jímky a vodu skladovat na zalévání a podobně," navrhuje František Rytíř a dodává, že se snaží řešit s obyvateli jejich konkrétní pozemky individuálně.  Už nyní obec pracuje na projektu odvodnění hlavní příjezdové silnice 
v Doudlebech a bude řešit také starší kanalizaci.

Mnozí obyvatelé naopak velkou novinku v obci vítají. „Jestli bude kanalizace fungovat, tak by to bylo fajn. Sice to bude asi dražší, ale nebudeme muset vyvážet septik a je to taková jistota," myslí si Marta Boháčová.