V místě bývalého panského dvora v lokalitě Švamberk u Ševětína na Českobudějovicku plánuje firma C.D.K.K. Investment vybudovat průmyslový areál. Po řadě nevolí však navrhuje úpravu. V době nouzového stavu předložila společnost nový záměr projektu krajskému úřadu. Plány potvrdila mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje Hana Brožková.

Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, podle ní obdržel 18. března oznámení záměru s názvem „Skladový a výrobní areál Ševětín II“. Předmětem záměru jsou novostavby dvou hal sloužících pro skladování nebo lehkou nerušící výrobu se souvisejícími objekty. Skladové haly jsou navrženy jako dva obdélníkové objekty o ploše 22 989 metrů čtverečních. Celková plocha území dotčeného stavbou je zhruba dvacet hektarů. Součástí jsou i parkovací plochy pro 320 osobních vozů a vyhrazená jsou zde i další parkovací místa, například pro nákladní vozy. Krajský úřad na základě oznámení záměru zahájil zjišťovací řízení o posuzování vlivů na životní prostředí.

Veřejnost se mohla k novému záměru písemně vyjádřit do 23. dubna. „Zjišťovací řízení stále probíhá, krajský úřad se nyní zabývá došlými vyjádřeními,“ shrnula Hana Brožková, mluvčí krajského úřadu.

František Jelen, zástupce investora firmy C.D.K.K. Investment, nové kroky okomentoval: „Zmenšili jsme halu, vypustili jsme parkovací místa. Stavět se začne, až se do toho přestane navážet menšinová veřejnost a budou sem ochotní přijít nájemci. Oslovila mě jedna nadnárodní společnost, která by měla zájem tady podnikat, ale bohužel, nemám stavební povolení.“

Postup se však nezamlouvá členům skupiny Stop průmyslové zóně Švamberk. Stáňa Skřičková Jírovcová, jedna z iniciátorek této skupiny popsala, že podání nového záměru zaregistrovala.„Vzhledem k tomu, že v listopadu investor sliboval novou podobu záměru projednat s veřejností, vyzvali jsme ho, aby záměr stáhl, dokud bude platit zákaz sdružování osob kvůli epidemii koronaviru. Investor ale naši výzvu odmítl.“ Dodala, že jde pouze o nedbale upravený původní záměr. „Díky tomu, že jsme už byli ve střehu a probíhajícího procesu jsme si všimli včas, podařilo se nám o něm informovat více lidí než minule. Bohužel kvůli podmínkám jsme nemohli sbírat podpisy pod petici, podávali jsme tedy připomínky individuálně,“ vysvětlila.