Další velká dotační podpora od státu pomůže českým teplárnám s výměnou uhlí za ekologické zdroje energie. Částku 20 miliard korun nabídne Modernizační fond programu HEAT. Peníze jsou určené pro vlastníky tepláren a pro přechod na biomasu nebo jiné obnovitelné zdroje energie.

Ministr životního prostředí Petr Hladík při vyhlášení nového programu v Českých Budějovicích upozornil na to, že Česká republika má velký podíl spotřebitelů napojených na veřejné zdroje hromadného vytápění, je to zhruba 40%, nejvíce v Evropě. Centrální zdroje vytápění už proto podpořilo několik dotačních programů.

close V Teplárně České Budějovice předělali jeden z uhelných kotlů na štěpku. Na snímku vpravo budova ukrývající nový kotel. info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in V Teplárně České Budějovice předělali jeden z uhelných kotlů na štěpku. Na snímku vpravo budova ukrývající nový kotel.

Česká energetika nyní může udělat další krok na cestě od uhlí. Petr Hladík oznámil v Teplárně České Budějovice další masivní investice na dekarbonizaci teplárenství. Dvacet miliard korun z programu HEAT Modernizačního fondu podpoří teplárny, které přejdou z uhlí na ekologičtější zdroje. Právě českobudějovická teplárna je příkladem úspěšného žadatele v předchozí výzvě HEAT a díky tomu se už z velké části odstřihla od uhlí.

V České republice díky další dotační podpoře bude pokračovat modernizace, která má zajistit ekologicky udržitelné dálkové vytápění domácností za dostupné ceny. „Je to další krok v investicích do našeho teplárenství, které je zásadní složkou státní energetické infrastruktury. Modernizace a dekarbonizace tepláren je jednou z hlavních oblastí podpory Modernizačního fondu. Celkem už bylo zaalokováno projektů za téměř 70 miliard korun, schváleno jich je 35 ve výši přes 46 miliard korun. Jsou to obrovsky náročné a drahé projekty a já jsem velmi rád, že přibývá tepláren, ve kterých se již nespaluje uhlí,“ říká Petr Hladík.

close V Teplárně České Budějovice předělali jeden z uhelných kotlů na štěpku. Na snímku vpravo budova ukrývající nový kotel. info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in V Teplárně České Budějovice předělali jeden z uhelných kotlů na štěpku. Na snímku vpravo budova ukrývající nový kotel.

„Dosud jsme v programu HEAT, který je určen na dekarbonizaci teplárenství, vyhlásili čtyři dotační výzvy, v nichž se nám sešlo na šest desítek kvalitních projektů. Požadavky na dotace ale dvojnásobně převýšily vymezenou alokaci, proto jsme podpořili také projekty, které původně spadly do zásobníku projektů,“ popisuje velký zájem energetiků ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že je tu i nadále velký potenciál realizace dalších potřebných investic na snižování emisí tepláren. Proto je v Modernizačním fondu připraveno na investice do této oblasti dalších 20 miliard korun.

Do roku 2030 by mělo české teplárenství dokončit přechod od uhlí k jiným zdrojům. „Nově je podpora cílena zejména na nejmodernější technologie, jako jsou například tepelná čerpadla nebo využití geotermální energie,“ přiblížil cíle nové výzvy Petr Hladík. Nebylo náhodou že nová výzva byla oznámena v českobudějovické teplárně. Ta je jedním z výrobců elektřiny a tepla, kteří už k přechodu z uhlí na bezemisní a obnovitelné zdroje přistoupili. Tato městská společnost zásobuje krajskou metropoli, mezi odběratele patří průmyslové společnosti, různé instituce, školy, kulturní a zdravotnická zařízení i domácnosti. „V Budějovicích vyměnili starý kotel na uhlí za nový, který spaluje biomasu, konkrétně štěpku. Ve výsledku to znamená, že do ovzduší meziročně vypustí méně emisí včetně CO2 a významně sníží spotřebu neobnovitelných zdrojů. Přispěla k tomu i více než třistamilionová dotace z programu HEAT Modernizačního fondu,“ uvedl Petr Hladík při návštěvě na jihu Čech.

close V Teplárně České Budějovice postupně ubývá spalovaného uhlí. Od příští sezóny to bude jen třetina ve srovnání s rokem 2022. info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in V Teplárně České Budějovice postupně ubývá spalovaného uhlí. Od příští sezóny to bude jen třetina ve srovnání s rokem 2022.

V teplárně demontovali granulační uhelný kotel a vystavěli nový na biomasu. Součástí projektu je i navazující infrastruktura a vybudování příjmu a skladu nového paliva. Nový sklad má objem necelých 4000 kubických metrů a vystačí zhruba na tři dny provozu kotle.

„Modernizaci zdrojů jsme systematicky zahájili v roce 2017. Vloni byl zprovozněn tepelný napáječ z nedaleké elektrárny Temelín a společně se zmíněnou výměnou kotle tak ušetříme přibližně dvě třetiny spalovaného uhlí. Posledním krokem realizace naší Strategie pro zelené město bude výstavba zařízení na energetické využívání odpadu ZEVO Vráto, které chceme s podporou SFŽP dokončit v roce 2028, tedy před zahájením zákazu skládkování a oficiálními evropskými termíny pro dekarbonizaci,“ uvádí Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice, a. s.

close V Teplárně České Budějovice přebudovali uhelný kotel na spalování dřevěné štěpky. info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in V Teplárně České Budějovice přebudovali uhelný kotel na spalování dřevěné štěpky.

Modernizací prošly i jiné teplárny, nyní mají možnost získat podporu z Modernizačního fondu další z nich. V aktuálně vyhlášené výzvě je připraveno dvacet miliard korun. Žádosti bude možné podávat od 15. července do 29. listopadu 2024.

„Dotace je určená na přechod z uhlí a uhelných derivátů na biomasu a jiné obnovitelné zdroje, včetně tepelných čerpadel nebo využití geotermální energie. Podporován je stále ale i přechod na zemní plyn s účinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla Jsou to podlimitní i nadlimitní projekty. Vždy se musí jednat o soustavu zásobování tepelnou energií, žadatelé musejí být vlastníky zdroje tepelné energie či soustavy. Podporu budeme poskytovat v rozmezí 30 až 65 % z celkových způsobilých výdajů projektů,“ doplňuje Petr Hladík.