Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba dá 40 % ze svého platu na pomoc jihočeským matkám samoživitelkám, které se v souvislosti s pandemií dostaly do finančních potíží. Následovat ho budou i jeho náměstci za Lucie Kozlová a Tomáš Hajdůšek a také ostatní zastupitelé za ODS. Během příštího roku by tak na pomoc neúplným jihočeským rodinám mohl jít milion korun. 

Martin Kuba prostřednictvím vlastního nadačního fondu Jihočeské naděje dlouhodobě podporuje jihočeské děti a studenty, kteří nemají v rodinách dostatečné zázemí pro rozvoj talentu. Po nástupu do funkce hejtmana se rozhodl, že pro příští rok spustí pod svým fondem další projekt, kterým chce v době koronavirové krize pomáhat jihočeským maminkám nebo tátům, kteří z nejrůznějších důvodů zůstali na péči o děti sami a díky dopadům koronavirové krize se dostali do finančních potíží. „Před volbami jsem říkal, že jsem hrdý na to, že se mi podařilo sestavit tým osobností, které v životě něco dokázaly a nepotřebují politické židle k tomu, aby se uživily. To stále platí. A proto jsem se rozhodl, že 40 procent ze svého hejtmanského platu věnuju na pomoc těm, kteří to teď potřebují. Vím, že coronavirus zasáhl do rozpočtů řady jihočeských rodin. Hlavně těch, kde je na péči jen jeden rodič. Já sám jsem vyrůstal jen s maminkou a vím, jak to měla složité. Koronavirus teď řadu takových rodin dostal do finančních problémů a my jim chceme pomoct,“ říká ke svému rozhodnutí Martin Kuba. 

Jeho nápad vlastním příspěvkem podpoří celý zastupitelský klub za ODS. Části odměny za výkon uvolněného zastupitele se vzdá také náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová a neuvolněný finanční náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek. 

„Jako vedoucí krajské pobočky Bílého kruhu bezpeční i jako letitý sociální pracovník jsem se během své práce setkala se stovkami takových případů. Matky samoživitelky jsou v této nelehké době velmi ohroženou skupinou. Každý měsíc počítají poslední dny do výplaty a často marně vyčkávají, zda jim bývalý partner zaplatí výživné. Studium, školní výbava nebo volný čas a koníčky jsou pro jejich děti mnohdy nedosažitelné. Ženy, které navíc přijdou o práci se skutečně ze dne na den ocitají na hranici chudoby. Tento krok tedy považuji za správný a ráda ho podpořím,“ doplnila Lucie Kozlová, náměstkyně hejtmana. 

Nadační fond Jihočeské naděje Martina Kuby pomáhá rodinám s talentovanými dětmi na jihu Čech už více než 10 let. Společně s ředitelem Gymnázia Česká Antonínem Sekyrkou založil Martin Kuba také vůbec první talentovou akademii u nás, zaměřenou právě na studenty s velkým studijním nadáním. Pořádá vánoční Strom splněných přání pro děti z dětských domovů. Těm, kteří budou v krátkém čase dětský domov opouštět zároveň pravidelně uvolňuje peníze na možnost získání řidičského oprávnění, aby získali větší šanci uplatnit se na trhu práce.

„Jsem přesvědčen, že lidi, nebo firmy, kterým se daří, mají ve svém okolí podporovat ty, kteří v životě takové štěstí neměli. Beru to jako samozřejmost. “ uzavírá jihočeský hejtman Martin Kuba. 

Peníze, kterých se nový jihočeský hejtman ze svého platu vzdá, půjdou prostřednictvím nadačního fondu Jihočeské naděje v plné výši přímo k maminkám, které potřebují akutní pomoc. Budou se rozdělovat každý měsíc a žádat o ně bude možné prostřednictvím nadačního fondu na stránkách www.jihoceskenadeje.cz 

Jan Pešek