Vedle křižovatky Husovy třídy s ulicí Milady Horákové pak začala stavba Kauflandu. Tento obchodní dům, který vzniká na bývalém armádním cvičišti, bude mít zelenou střechu s parkovou úpravou. Podívejte se, jak stavba obchodních center pokračuje.