„Severní spojka je z pohledu města klíčovou a prioritní komunikací," zdůrazňuje význam chystané silnice primátor Juraj Thoma. „Ve vazbě na připravovanou stavbu dálnice D3 má Severní spojka výrazně napomoci s napojením levého břehu Vltavy, respektive s napojením rychlostní komunikace R4 od Písku 
k D3," naznačuje hlavní význam plánované strategické stavby Juraj Thoma.

Akce se začala připravovat před třemi lety, kdy byl oznámen záměr silnici postavit. Teď se má začít připravovat dokumentace pro územní řízení.

Investorem komunikace bude stát, město by mělo financovat chodníky, cyklostezku a veřejné osvětlení. 
„V současné době vede město  jednání s vlastníky nemovitostí v trase komunikace ohledně možných výkupů pozemků," přibližuje podíl Českých Budějovic na akci náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Hlavní díl odpovědnosti za stavbu leží na Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Náklady se v současnosti odhadují asi na 1,6 miliardy korun bez DPH.

Severní spojku čeká debata o podjezdu

Plánovaná komunikace, která má 
na severu Českých Budějovic vytvořit spojnici mezi výpadovkou na Písek a tahem na Prahu, teď bude řešit hlavně křížení se železnicí v Nemanicích.

Podle původního záměru by měl v Nemanické ulici vzniknout podjezd pod současnou tratí na Prahu a Plzeň. Klíčová bude dohoda mezi Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) České republiky a Správou železniční a dopravní cesty (SŽDC).

„Jednání se SŽDC stále probíhají," uvedla Nina Ledvinová, tisková mluvčí ŘSD, 
s tím, že  již bylo domluveno několik variant postupu. Ten by měl podle Niny Ledvinové vyplynout z termínů realizace obou staveb.

Správci kolejí ale chtějí mít další rozhodování podložené nejdříve studií technické proveditelnosti. „Nejdříve si musíme nechat zpracovat studii proveditelnosti, v případě, že studie prokáže, že je výstavba podjezdu možná, budeme řešit způsob financování," říká Marek Illiaš z tiskového oddělení SŽDC.

„V ideálním případě, bychom stavbu podjezdu mohli započít v průběhu roku 2018," dodává Marek Illiaš. Záměr musí navíc přežít také zpracování studie ekonomické proveditelnosti – tedy efektivity vynaložených nákladů.

Ani samotná silnice ještě nemá pevný termín začátku stavby. Podle Niny Ledvinové je to velmi těžké odhadnout, protože teprve začínají projektové přípravy.