Jak zdůrazňuje primář neonatologie Milan Hanzl, v novém centru vznikl prostor, který umožňuje dál vylepšovat již nyní špičkovou péči o ty nejmenší pacienty. U té nyní mají možnost být takřka neustále i maminky, což odpovídá trendům v neonatologii.

„Uspořádání pavilonu nám umožní minimalizovat odtržení, byť chvilkové, maminky od dítěte. I nedonošené děti, které už nepotřebují intenzivní péči, bydlí s maminkami, zároveň je ale možné mít je pod kontrolou," vyzdvihuje jednu z výhod nového centra.

„I intenzivní a resuscitační péče dostala prostorově optimální podmínky. Vyřešena je i otázka izolování dětí, které představují nějaké infekční riziko, aniž by to bylo na úkor dohledu nad nimi. Máme také svůj plně vybavený operační sál výhradně pro operace novorozenců a malých kojenců. Odpadne tak převážení na sály chirurgie," dodává MUDr. Milan Hanzl další z plusů.

Také jeho kolega, primář gynekologicko porodnického oddělení Petr Sák, si může ze seznamu potřebných vylepšení odškrtat dlouhou řadu splněných přání. V mnoha případech dokonce vychází takřka beze zbytku vstříc přáním maminek a jejich nejbližších. „Komfort, který můžeme poskytovat rodičkám, je mnohonásobně vyšší než na starém pracovišti. Většina pokojů je dvoulůžkových s vlastními sociály, hodně jich je řešeno bezbariérově. Je tady velké množství, celkem deset, nadstandardních pokojů, o které byl velký zájem. Na nich zároveň může být i lůžko pro otce, aby v nemocnici mohl s rodičkou pobývat i partner," představuje jen jedno z vylepšení dosavadní péče.

„Samozřejmě se zvedl i komfort porodních sálů, z nichž tři mají zabudovanou hydromasážní vanu, standardem, o kterém je dnes snad už zbytečné hovořit, jsou tu klasické sprchy a záchody. Na žádost veřejnosti vznikl i alternativní porodní sál, na kterém sice je běžné porodní lůžko, ale také lůžko, kterému důvěrně říkáme letiště. To je velikánská postel s různými výkroji, kde žena může případně i s partnerem trávit první dobu porodní a najde si tam to, co by případně hledala při porodu v domácím prostředí. Dámy si tu dokonce přály také liánu, ta sice do tohoto prostředí nepatří, ale kromě žebřin tu bude od stropu pro účely relaxace zavěšené také lano," představuje primář Petr Sák výbavu netradičního porodního sálu, který je maminkám k dispozici.

Větší pohodlí získaly i maminky, které musí kvůli rizikovému těhotenství pobývat v nemocnici poměrně dlouhou dobu před porodem. „Tento úsek je koncipovaný tak, abychom ženy co nejméně rušili. I tady se většinou sníží kapacita pokojů na dvoulůžkové. Na všech pokojích už automaticky budou televize, aby ženy, které tu často bydlí měsíc i déle, měly pohodlí. Chceme také, aby oddělení bylo co nejvíce otevřené pro jejich blízké, aby se maminky cítily více jako doma."

Neméně velký důraz při stavbě centra kladla nemocnice i na případy komplikovaných porodů. „Pro nás je obrovským plusem zřízení dvou operačních sálů v absolutní návaznosti na porodní sály. Čili je-li akutní situace, kterou jsme dříve řešili transportem ve výtahu, dnes neztrácíme čas a máme dvacet metrů od porodního sálu sál operační s veškerým potřebným zázemím, kde jsme schopni provést akutní i plánovaný císařský řez . Tam budeme zároveň provádět i plánované císařské řezy," vysvětluje MUDr. Petr Sák.

Další obrovský posun je znát i v ambulancích, které jsou nedílnou součástí porodnice. „Dřív tomuto účelu sloužil krcálek o šesti metrech čtverečních, kde se ženy jedna vedle druhé vyšetřovaly, ptali jsme se, jestli nemají pohlavní nemoci. Bylo to totálně nedůstojné. Dneska jsou tu tři veliké ambulance, kde má žena dostatek soukromí a intimity," cení si primář.

Snad jedinou nevýhodou nového řešení bude nutnost neustálých přesunů zdravotnického personálu mezi novým porodnickým úsekem a gynekologií, která zůstala ve starém pavilonu. Byť přecházejí zhruba dvě stě metrů vnitřními chodbami, není vyloučeno, že pacientky gynekologického oddělení budou muset zvláště například v době nočních služeb čekat na příchod lékaře několik málo minut.

Výstavba pětipodlažního perinatologického pavilonu, který vznikl rekonstrukcí a nástavbou někdejšího dětského oddělení, trvala rok a půl a vyšla na 204 miliony. Ty platila nemocnice z vlastních zdrojů. Primáři, vrchní sestry a další personál se na vzniku centra podíleli osobně. „Nechyběli při plánování stavby, promýšleli detaily provozu tak, aby mohl fungovat co nejlépe, byli u rozhodování o tom, jak nový pavilon vybavit a přiložili ruku k dílu při stěhování a úklidu," ocenil předseda představenstva nemocnice Břetislav Shon vedle práce vedoucího oddělení stavebních investic Františka Bostla také úsilí řady dalších zaměstnanců.

Podívejte se takéPorodnice a neonatologické oddělení českobudějovické nemocnice chystá na 24. a 26. listopadu vždy v době od 13 do 14 hodin den otevřených dveří. Zváni jsou budoucí rodiče (není povolen vstup dětí ani akutně nemocných dospělých). Budou moci zhlédnout nové porodní sály, oddělení šestinedělí, rizikového těhotenství a nové prostory neonatologického oddělení. Kapacita jedné návštěvy je omezena počtem dvaceti účastníků. Předem se lze objednat na e-mailové adrese: novakova.iva@nemcb.cz. Zájemci o termín návštěvy 24. 11. se mohou zaregistrovat 26. 10. od 8 do 12 hodin, na 26. 11. pak 27. 10. v témže čase.