Fakulta za notného přispění zkušených středoškolských pedagogů, kteří budou mít pod palcem především praxi, připraví absolventy bakalářských oborů na dráhu kvalifikovaných učitelů přírodovědných předmětů. O práci rozhodně nebudou mít nouzi. Jak zmiňuje garantka nového studijního programu docentka Jana Kalová, těch kvalitních je na středních školách už nyní nedostatek. „Máme informace, že sehnat takové učitele není jednoduché, zvlášť v menších městech. Ale třeba i v Budějovicích, kde jsou střední školy momentálně dostatečně saturované, je o nové učitele přírodovědných oborů zájem. Současní pedagogové se blíží důchodovému věku a je třeba myslet na jejich kvalitní nástupce,“ naznačuje.

S tím souhlasí například i ředitel budějovického Gymnázia Jírovcova Pavel Kavřík. „V současné době máme učitelů dostatek, ale i nás se za nějakou dobu bude týkat obměna pedagogického sboru. Už nyní vidím, že ubylo žádostí o místo a v případě učitelů přírodních věd se o práci ucházejí jen ti, kteří se například přestěhovali, absolventi se nám v poslední době nehlásí,“ popisuje situaci, kvůli které kvituje snahu přírodovědecké fakulty pomoci řešit nedostatek kvalitních a kvalifikovaných středoškolských učitelů.

Úkolem učitelů nového předmětu science bude učit přírodovědné předměty novým a zajímavým způsobem.Úkolem učitelů nového předmětu science bude učit přírodovědné předměty novým a zajímavým způsobem.Zdroj: Jihočeská univerzita

Absolventi nového dvouletého magisterského studijního programu by měli do výuky zavést nový styl, budou umět integrovat různé obory do souvisejících celků. „Tak například na téma lidských smyslů se žáci pod jejich vedením podívají z pohledu biologa, chemika, fyzika… V mnoha případech je propojení oborů i cestou, jak ušetřit čas v klasické výuce,“ ví z vlastní praxe docentka Kalová.

Samotné studium budoucích učitelů si bude možné do značné míry šít na míru. Na výběr je totiž pestrá škála volitelných předmětů. V každém případě bude hodně zaměřené na praxi. Před středoškoláky se studenti postaví už od prvního semestru. „Mohou pomoci ve výuce v tandemu se zkušeným učitelem. Jsme přesvědčení, že nový styl výuky namotivuje děti k hlubšímu zájmu o přírodní vědy a pak si je budou moci vybírat jako volitelné předměty,“ nastiňuje Jana Kalová budoucnost na středních školách. Na jihu Čech je už nyní celá řada gymnázií i odborných středních škol, které s přírodovědeckou fakultou spolupracují a jsou připravené se se svými pedagogy zapojit jak do studentských praxí, tak do výuky didaktiky jednotlivých oborů.

Setkání zástupců vedení jihočeských vysokých škol, hejtmana a zástupců vedení společnosti ČEZ na téma rozvoje energetiky a potřeby vzdělávání v této oblasti v jižních Čechách.
Jihočeské vysoké školy budou spolupracovat při rozvoji energetiky v kraji

Právě Gymnázium Jírovcova je jednou z fakultních škol, které s univerzitou dlouhodobě spolupracují nejen na přípravě budoucích učitelů. „Naši žáci chodí na přírodovědu například v rámci seminářů, naopak z přírodovědy k nám chodí studenti na praxi,“ zmiňuje ředitel. A ani propojování různých oborů není zdejším pedagogům a studentům cizí. „Vybíráme si k tomu různá průřezová témata, kterým se pak věnujeme po teoretické i praktické stránce. Příkladem mohou být projekty ke Dni Země, kdy se pracovalo třeba na tématu ekologických katastrof, tam se uplatnila především biologie a chemie,“ přibližuje Pavel Kavřík, jak má škola na chystané novinky našlápnuto.