Ze 40 zaznamenaných vozidel, která tímto úsekem projela, tady pouze pět řidičů překročilo rychlost 
o více než pět kilometrů za hodinu a jen dva z nich o více než 10 kilometrů za hodinu. Maximální naměřená rychlost pak činila 64 kilometrů v hodině.

Kontrola se však uskutečnila dopoledne, kdy pršelo a auta tak jezdila více méně v souvislé koloně.

Radar na Pražské třídě má přispět ke zklidnění a větší bezpečnosti zdejších obyvatel. Zařízení se nachází na vjezdu do města, a to směrem od Prahy.