Dosavadní rektor Tomáš Machula ve funkci pokračovat nechce. Budoucímu rektorovi, kterého musí jmenovat prezident republiky, ale měl přislíbit, že se ujme funkce jednoho z prorektorů. - Volba byla nečekaně hladká vzhledem k tomu, že před čtyřmi lety akademický senát univerzity zvolil nového rektora až ve druhém kole čtvrté volby po téměř třech měsících. Jediným problémem současné volby bylo to, že tři ze čtyř navržených kandidátů kandidaturu odmítli, protože se jim termín na zpracování vize univerzity za pět dní zdál krátký.