Jak vysvětluje primář oddělení Petr Lhoták, zařízení znamená obrovský přínos pro lékaře, kteří prostřednictvím magnetické rezonance pátrají po zdroji pacientových potíží. „Přístroj pracuje s tak silným magnetickým polem, že umožní dosáhnout daleko lepší kvality zobrazení," vyzdvihuje největší přednost nové techniky.

Řezy tkáníMagnetická rezonance lidově nazývaná „tunel" zobrazuje tělo v jednotlivých vrstvách, jako by rozřezané na tenké proužky. Odhalí tak procesy, které jsou jinými způsoby obtížně zjistitelné, například zánět, nádor, krvácení apod. Lékař může tyto procesy navíc přesně lokalizovat.

Neméně důležitým plusem je také širší diagnostické využití přístroje. „Můžeme rozšířit arzenál možných vyšetření o nové sekvence," naznačuje. Ty se navíc díky zkrácenému času potřebnému pro jednotlivé techniky dají stihnout přibližně ve stejné době, která dosud byla na starší magnetické rezonanci potřeba k méně pestré škále zobrazení.

Novinku jistě ocení i samotní marodi. „Nové prostředí je ve srovnání se staršími přístroji pro pacienty jistě příjemnější, uvnitř je více prostoru, podstatně nižší je i hlučnost vyšetření," dodává primář.

Na vlastní kůži to mohou pocítit nejen pacienti z Českobudějovicka. „Nová magnetická rezonance bude dostupná i pacientům dalších zdravotnických zařízení z celého regionu," poznamenal jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Při vyšetření musí lidé strpět méně hluku

Daleko méně nepříjemných pocitů si mohou z vyšetření magnetickou rezonancí odnést pacienti českobudějovické nemocnice. Zbrusu nová technika rozšíří nejen rozsah a kvalitu možných vyšetření, ale i pohodlí pro ty, kdo je musí podstoupit.

„Díky většímu vyšetřovacímu portálu je zde více prostoru, což znamená, že celé vyšetření je pro pacienta mnohem komfortnější. Já sám trpím klaustrofobií, a mám proto pochopení pro pacienty, kteří se uvnitř přístroje necítí dobře," zdůrazňuje primář radiologického oddělení Petr Lhoták.

Další výhodou je i tišší chod přístroje. „Oproti původní rezonanci je nová také méně hlučná. Vyšetření patří sice stále mezi ty hlučnější, může za to takzvaný gradientní systém, který pacienta zaměří a vymezuje vyšetřovací roviny, ale v novém zařízení je daleko lépe odhlučněn," vysvětluje lékař.

Ani nesporné výhody nové magnetické rezonance ale neznamenají, že bude pro všechny pacienty optimálním řešením. Jak vysvětlil MUDr. Petr Lhoták, pro některé bude výhodnější absolvovat vyšetření na starším přístroji se slabším magnetickým polem. „Každý z přístrojů má přínosy v určitém pohledu. Ani ten starý není v možnostech zobrazení zásadně horší, naopak má i jisté přednosti. Bude například kvůli menší citlivosti na případné pohyby pacienta vhodnější pro časově náročnější vyšetření," vysvětluje.

Do přístrojového vybavení letos českobudějovická nemocnice investovala stovky milionů korun. Nová magnetická rezonance přišla na 36 milionů. Pětaosmdesát procent z celkových pořizovacích nákladů pokryje nemocnice ze zdrojů Evropské unie. Zbývajících patnáct procent hradí pak plně z vlastních zdrojů.