Pro příští podjezd pod železnicí už bagry zcela vykously několik desítek metrů náspu. Pro překonání vzniklé mezery musí vlaky jezdit po provizorním přemostění.

„Ocelové mostní provizorium, které nahradilo násep, má délku šedesát metrů,“ uvedl stavbyvedoucí Miloslav Jindra ze společnosti SWIETELSKY stavební, s. r. o. Firma vede sdružení, které provádí dopravní stavbu, jež má propojit dopravní okruhy a ulehčit přetíženému viaduktu v Rudolfovské třídě.

Podle českobudějovické radnice to bude důležité zvláště ve chvíli, kdy dojde k rekonstrukci železničního koridoru a v souvislosti s tím i k přechodnému uzavření viaduktu v Rudolfovské. Magistrát vidí v propojení okruhů jednu z mála možností, jak zabránit úplnému dopravnímu kolapsu, až začne rekonstrukce jednoho z nejzatíženějších míst v Českých Budějovicích. Na stavbě, která spojí Okružní a Jírovcovu ulici, se podílí českobudějovická radnice některými inženýrskými sítěmi a menšími doprovodnými stavbami. Ty mají umožnit rozvoj území kolem příští silnice.

„Doufejme, že se to nezadrhne. Druhý výjezd na Třeboň potřebuje město jako sůl,“ vidí situaci za řidičskou veřejnost Pavel Janáček, který musí pracovně projet viaduktem v Rudolfovské několikrát denně.

Propojení okruhů nabídne řidičům čtyřproudou komunikaci.

Vlaky dostaly u Nádražní ulice provizorní přemostění

Jedna z klíčových dopravních staveb v Českých Budějovicích výrazně pokročila kupředu. Zemní práce už narýsovaly po celé délce spojnici mezi Okružní a Jírovcovou ulicí. Před zahájením stavby čekalo na zúčastněné firmy přemístění téměř 1400 000 kubíků zeminy.

Své základy už dostaly všechny mostní konstrukce na příští komunikaci. Výjimkou je viadukt u Nádražní ulice. Zde už ale slouží vlakům na trati České Budějovice – Praha a České Budějovice – Plzeň provizorní přemostění. Specialisté jím nahradili odbagrovaný násep.

Změna koryta

Budoucí základy dostal například nový most přes Dobrovodskou stoku, na kterou čeká v této lokalitě přeložení koryta. Nejobtížnější mostní prvek čeká na stavbaře v místě příštího viaduktu u Nádražní ulice.

„Pod současným provizoriem se z každé strany připraví mostní opěry. Nová mostovka se pak připraví po stranách současného provizorního přemostění,“ popsal příští postup Miloslav Jindra, stavbyvedoucí firmy SWIETELSKY. Na podzim se pak má připravená mostovka nasunout pomocí heverů na své místo.

Investice za přibližně 715 milionů korun je společnou akcí Ředitelství silnic a dálnic ČR a města České Budějovice. Město vloží do inženýrských sítí a dalších staveb 90 milonů korun. Překládat se například bude parovod, který by měl spolu s ostatními sítěmi vést pod silnicí v jednom místě. Bagry už kvůli tomu vytvořily zemní zářez poblíž parkoviště trolejbusů MHD v Husově kolonii.

Propojení českobudějovických okruhů je největším silničním projektem ve městě za poslední roky a v jižních Čechách nyní třetí největší silniční stavbou. První řidiči se po čtyřproudé komunikaci mají projet nejpozději v březnu 2011.