Jasno o tom, kdo se v nadcházejícím školním roce stane gymnazistou, mají například v českobudějovickém Gymnáziu Česká. Poprat se tady o třicet volných míst přitom muselo 165 žáků pátých tříd. 
O stejný počet míst, ale v prvním ročníku čtyřletého gymnázia, bojovalo 98 uchazečů.

„Na obou oborech jsme měli velké převisy, ale naštěstí nedošlo k úplné bodové shodě, takže jsme přijímali čistě podle pořadí dosažených bodů," zhodnotil přijímací zkoušky Antonín Sekyrka, ředitel gymnázia. Současně s tím ale doplnil, že přesné údaje o tom, který z přijatých uchazečů na školu nakonec nastoupí, budou známy až za 10 pracovních dní. To je totiž lhůta, 
v rámci které musí zákonní zástupci odevzdat řediteli školy zápisový lístek a potvrdit tak zájem o vzdělání na té dané škole.

„Ti nejúspěšnější žáci byli přijati na obě dvě školy, o budoucím studiu se tak budou rozhodovat až na základě toho, jestli byl na stejnou školu přijat i kamarád, nebo jestli mají na škole třeba sourozence," vysvětloval Antonín Sekyrka. O případném vypsání dalšího kola přijímacích zkoušek ale neuvažuje. „Vzhledem k vysokému zájmu uchazečů druhé kolo vyhlašovat nebudeme," doplnil ředitel Gymnázia Česká.

O tom, jestli byli přijati, nebo ne, vědí už také žáci pátých tříd, kteří se hlásili na osmiletý obor Gymnázia v Týně nad Vltavou. „V letošním roce si sem přihlášku podalo třicet jedna uchazečů, ke studiu bylo přijato třicet studentů," informoval o přijímacím řízení ředitel týnského gymnázia Karel Hájek.
V případě, že by dle jeho slov k naplnění kapacity nedošlo, uskutečnilo by se i druhé kolo přijímacích zkoušek.

„Pokud by všech třicet přijatých uchazečů zápisový lístek neodevzdalo, je pravděpodobné, že se uskuteční i druhé kolo přijímacích zkoušek," vysvětloval ředitel gymnázia s tím, že potřebují naplnit kapacitu.

Důvodem je dle jeho slov také fakt, že finanční příspěvky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nedostávají školy na třídu, nýbrž na jednotlivce.