Deset milionů korun mají v letošním rozpočtu připraveno České Budějovice na projekty, které navrhli sami občané a které prošly internetovým hlasováním. Zřídit by se měl například městský holubník, Centrum pro válečné veterány nebo vylepšit sportovní zázemí ve Stromovce. V minulosti se třeba realizovaly lavičky nad hladinou slepého ramene Malše naproti Sokolskému ostrovu. Participativní rozpočet, jak je samostatná kapitola městského rozpočtu označována, rozděluje nyní peníze v jihočeské metropoli už třetí várce projektů. Participativní rozpočet ale čekají změny.

Současnému vedení radnice se ale nelíbí, že uspěly některé projekty, které se částečně kříží s plány města nebo není úplně jasný jejich přínos. Konstatoval to na posledním zasedání zastupitelstva tento týden náměstek primátorky Petr Maroš. Podle Petra Maroše se proto chystá úprava systému schvalování projektů, aby do věci mohla rada města více promluvit. "Z roku 2022 bych rád zmínil jeden projekt, nad kterým mi zůstává rozum stát. V participativním rozpočtu prošel projekt Centrum válečných veteránů. Problémem je realizace. Centrum má být v Žižkových kasárnách ve čtvrtém patře bez výtahu," uvedl na jednání zastupitelstva Petr Maroš s tím, že mu přijde nedůstojné, aby váleční veteráni, kteří mohou mít potíže s pohybem, museli po schodech absolvovat několik pater. Doplnil, že sice předkladatel projektu uvedl, že to nevadí, ale náměstek primátorky to nevidí jako vhodné umístění.

Záměry města

Větší problém je pak podle Petra Maroše v tom, že nyní se má na rekonstrukci několika místností vydat částka dva miliony korun, ale přitom město připravuje dlouhodobě generální rekonstrukci celých kasáren ve shodě s ostatními vlastníky.

Například zde má vzniknout nové sídlo okresního soudu hlavně v západním křídle kasáren včetně velké přístavby. Projekt se přeměny této části kasáren už je také rozpracován.

Masopust v Českých Budějovicích.
Na budějovickém náměstí stříleli doudlebští dělostřelci s povolením

A právě soulad projektů participativního rozpočtu města s dlouhodobými plány Českých Budějovic by měla podle Petra Maroše zajistit úprava podmínek schvalování projektů. Náměstek primátorky zmínil i to, že by se navrhovatelé mohli částečně finančně podílet na realizaci svých záměrů. "Neříkám, že všechny věci jsou negativní, některé jsou pozitivní," zdůraznil Petr Maroš, ale připojil, že současné vedení města diskuzi o změnách povede.

Zkušenosti jinde

Náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková v debatě zmínila, že se vedení města seznámilo s tím, jak participativní rozpočty fungují jinde i v zahraničí. A dodala, že do hodnocení by se mohly zapojit třeba i územní skupiny, jejichž členy jsou aktivní občané v různých částech města.

Opoziční zastupitel Ivo Moravec chtěl vědět, jestli se změny participativního rozpočtu budou probírat i v zastupitelstvu a doplnil, že je důležité, jak velký by měl být vliv politické reprezentace města na schvalování projektů. Právě za minulé koalice, jíž byl Ivo Moravec členem, totiž byl participativní rozpočet zaveden s cílem, aby občané měli možnost zajistit realizaci svých návrhů mimo běžné investiční akce radnice.

Policisté z Budějovic hledají svědky surové bitky. Všimli si jí na sítích. Ilustrační foto.
Policisté z Budějovic hledají svědky surové bitky. Všimli si jí na sítích

V principu může každý obyvatel města navrhnout projekt, který by zlepšil život v Českých Budějovicích. Jak připomněl další opoziční zastupitel Petr Holický, záměr ale prochází i posuzováním proveditelnosti, kdy se vyjadřují odbory magistrátu. "Potom by měl nastoupit někdo z politické reprezentace, kdo by měl říci, že další postup je nemožný," připustil Petr Holický, vzápětí ale konstatoval, že by to politici měli mít dobře odůvodněno.

Hlasování na internetu

Vedle odborů magistrátu návrhy procházejí také dvojím hlasováním veřejnosti na internetu, kdy se určuje, které získají finanční podporu. Vloni bylo podáno celkem 37 návrhů, z nichž se 13 úspěšně probojovalo k finanční podpoře.

Podporu ale mohou získat i návrhy, které obsahují vlastně jen projektovou přípravu nějakého záměru bez jistoty budoucí realizace. V zastupitelstvu byl třeba zmíněn projekt obnovy polních cest na okrajích jihočeské metropole. Z nich by se s odstupem v dohledné době mohla realizovat jen spojnice mezi vesnicemi Zaliny a Kaliště. To, že participativní rozpočet hradí jen "papíry" a ne třeba nějaké hřiště či psí park, je další skutečností, nad kterou by bylo dobré se podle Petra Maroše zamyslet. Koaliční zastupitel Jiří Borovka při debatě poukázal například i na to, že se nyní v participativním rozpočtu zpracovává dokument o tom, co by si lidé přáli za úpravy u Malého jezu, ale není do toho vůbec zahrnut také pravý břeh Malše.

Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích. Ilustrační foto.
Vybrané autobusy v Budějovicích pojedou přímo k základce Pohůrecká

Podle koaličního zastupitele Martina Novotného by pak magistrát mohl nabídnout navrhovatelům i pomocnou ruku v tom, že by jim třeba někdo odborně poradil při zpracování návrhů nebo realizaci.

K úpravě pravidel participativního rozpočtu mělo podle Petra Maroše dojít zhruba v řádu týdnů. Po schválení radou města budou změny představeny v zastupitelstvu. A je možné, že by se po vyhodnocení zkušeností dále mohly upravit.