I učitelky v mateřských školách touží po vzdělávání. Sdružení TRIANON – ČECHY jim nabídlo projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu EU. Odpovídá Martin Ježek, manažer sdružení.

Čím je výjimečný váš projekt a kdy jste s ním začali?
Jeho součástí jsou dva vzdělávací moduly. První se jmenuje ,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“, druhý ,,Zlepšení práce s individualitou dítěte“, který je zaměřený na integraci dětí se zdravotním postižením do běžné školy. S kurzy prvního modulu jsme začali letos v září. S realizací druhého vzdělávacího modulu začneme příští rok na jaře. Oslovovali jsme mateřské školy v Jihočeském, Středočeském a Plzeňském kraji a zjišťovali zájem pedagogických pracovníků o toto vzdělávání. Pokud mají dosud neoslovené školky zájem o projekt, rádi je samozřejmě zapojíme.

Účastníci jsou rádi, když se účastní programů posvěcených ministerstvem školství. Co ten váš?
Akreditaci od ministerstva školství jsme získali na oba vzdělávací moduly. Pro účastníky kurzů to je zárukou, že tento způsob vzdělávání ministerstvo schválilo i po obsahové stránce a že lektoři, kteří moduly lektorují, splňují kritéria akreditační komise pro pedagogické i odborné vzdělání.

Jak dlouho vzdělávání trvá a jakou má formu?
Vzdělávání má formu interaktivních a velmi živých workshopů. Každý trvá osm vyučovacích hodin. První vzdělávací modul se skládá ze čtyř, druhý modul ze tří worskhopů. Ty se konají jednou za měsíc a jejich náplň na sebe logicky navazuje. V září začaly první workshopy v Českých Budějovicích a v Táboře, v lednu očekáváme, že začnou ve Strakonicích.

Kde se mohou zájemci o vzdělávání přihlásit?
Nejjednodušší je podívat se na naše webové stránky www.trianoncechy.cz, kde pod záložkou Naše projekty najdou projekt ,,Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ“. Zde naleznou dotazník, který je možné elektronicky vyplnit a odeslat.