Českobudějovický deník se
 v anketě ptal lídrů všech stran, které ve městě kandidují do zastupitelstva. Většina je pro, ale s podmínkami. O budoucnosti kasáren možná hodně napoví blížící se volby.

Plán na stěhování představila radnice před pár měsíci, když kasárna převzala od státu. Momentálně je připravena studie, jež napovídá, co by to pro město znamenalo. „Studii jsme zadali, je hotová, rada města ji definitivně schválila," říká primátor Juraj Thoma a dodává, že by se do kasáren stěhovaly všechny odbory, kde úředníci jednají s klienty.

Juraj Thoma připojuje, že je rád, že rada města schválila výběrové řízení na projektovou dokumentaci stavby. „Druhá věc je investice do toho objektu. Musí jít z evropských peněz," zdůrazňuje Juraj Thoma, s tím, že dávat 400 milionů jenom na stavbu tak úplně účelné není.

„Určitě si myslím, že plán sestěhovat úřady na jedno místo  je dobrý, ovšem zda bude realizovatelný, tak to ještě ukáže čas," upozorňuje zastupitel Slavoj Dolejš a poukazuje například na další vlastníky areálu.

V anketě ale nechyběly ani hlasy, které plán na stěhování zpochybnily.

Názory lídrů stran, které kandidují do zastupitelstva
Miroslav Beneš, Toryové
„V roce 1995 jsem usiloval o vydání bývalého historického majetku města a ono to proběhlo až nyní. Část kasáren byla dána ministerstvu spravedlnosti. Já bych tedy nejprve tlačil na toto ministerstvo, aby zrekonstruovalo tuto část a aby se vyjádřilo, zda nepotřebuje pro potřeby soudnictví ještě další prostory. Nikam bych nepospíchal, kasárna jsou v takovém stavu, že náklady na rekonstrukci se odložením o deset let nijak nezmění. Upozornil bych všechny nedočkavé, že kasárna na Mariánském náměstí čekala 25 let, než se našel majitel, který je nyní začíná uvádět do provozuschopného stavu. Rozhodně si nemyslím, že je třeba tam stavět novou radnici, budovy v Jeronýmově a Kněžské ulici jsou nedávno zrekonstruované, takže by to bylo vyhazování peněz."

Michal Doktor, JIHOČEŠI 2012 a PRO Sport a zdraví
"Je třeba vést tuto debatu tak, aby to byla kvalitativní změna. V letech 2006 – 2010 jsme podobnou myšlenku realizovali s panem Váňou v Třeboni. Tam se také úřady stěhovaly do kasáren převzatých od státu. Možný ďábel je ale skryt v detailu. My tu myšlenku podporujeme za podmínky, že město bezezbytku opustí objekty  v Kněžské a Jeronýmově ulici a stane se z toho centrálně založený úřad, jediné místo, kde budou úředníci mimo radnici. Pokud tam přilákáme další instituce či úřady státu vhodnou cenovou politikou a budovy v Kněžské a Jeronýmově ulici se prodají, může to mít pro občana přínos. Potřebných 300 milionů korun na přestavbu nikdo nemá. Při využití vícezdrojového financování a započtení příjmu z prodeje budov to ale může být pro občany a město neutrální nebo ziskové z toho pohledu, že autobusové a vlakové nádraží by byly hned vedle úřadu a byly by tam i lepší možnosti parkování. A není to úplně mimo přirozené centrum města."

Slavoj Dolejš, TOP 09
"Určitě si myslím, že plán sestěhovat úřady na jedno místo je dobrý, ovšem zda bude realizovatelný, to ještě ukáže čas. Vzhledem k tomu, že objekt nebude vlastnit jen město samotné, tak asi bude těžké se domluvit na tom, jak ho pro město naplno využít. Rozhodně podporuji sestěhování magistrátu na jedno místo, ale možná že lepším objektem by byla Haškova kasárna.

Ivan Fabián, Vize národních socialistů
"Myslím si, že spíše než pro stěhování úřadů, jsou kasárna dobrý podnět k založení podniku komunálních služeb, který by se věnoval například drobným opravám místních komunikací a zaměstnával by lidi z Českých Budějovic, například ty, co dlouhodobě nemohou najít práci.Objekt kasáren v Žižkově ulici by pro sídlo takové firmy byl ideální. Drobné opravy, pokud se mají provádět přes výběrová řízení, jsou zdlouhavé a městský podnik by je mohl dělat podle mého názoru operativně a levněji, než jak se provádějí dnes. Technické služby města by si mohly dělat věci svépomocí a nemusely ba se na to najímat firmy. Případné přesunutí některých úřadů kvůli dostupnosti, proč ne, ale přednostně by se měla kasárna využít pro technické služby města."

Miroslav Joch, ČSSD
"Co se týká otázky, jak naložit se Žižkovými kasárnami, která jsme získali do majetku, je nesporné, že je třeba najít jejich využití, jinak budou chátrat. Nabízí se možnost tato kasárna přebudovat, rekonstruovat a mít v nich úřad. Kasárna jsou v místě, kde se potkávají v dopravním uzlu vlaky, autobusy i linky městské hromadné dopravy, navíc se tu nabízí i prostor pro parkování osobních automobilů. Chtěli bychom, aby se hned v příštím roce začala připravovat projektová dokumentace a během příštích čtyř let celou přestavbu i realizovat, aby tam úřad s odbory výkonu státní správy byl. Místo by zde našly odbory sídlící nyní v uživatelsky ne zrovna přívětivých prostorách v Kněžské a Jeronýmově ulici, tedy odbor dopravy, řidičáky, přepisy aut, občanky, pasy, živnostenský úřad, stavební úřad, tedy úřady, kam musí docházet lidé, by sídlily v jednom areálu. Na tento záměr zcela určitě pamatujeme v rámci připravovaného rámci integrovaného plánu rozvoje území. Podmínkou čerpání peněz je přesah projektů za hranice města. Protože zajišťujeme výkon státní správy pro okolní obce, tuto podmínku záměr splňuje."

Václav Kupilík, Strana svobodných občanů
"Podrobně problém neznám, vím jenom z médií, že město získalo kasárna od státu a teď se plánuje, co s objektem udělat. Nápad sestěhovat tam magistrátní odbory se mi zdá dobrý v tom, že veškerá obslužnost pro občany by byla na jednom místě, ale město má v současnosti zrekonstruovány jiné budovy a rekonstrukce dalších prostor bude znamenat obrovské náklady. V tom vidím problém. Mohlo by se začít postupně řešením problémů s parkováním, že by se tam začaly stavět parkovací plochy a postupně se tam mohou magistrátní odbory přesunout, jak budou zastarávat jejich původní budovy, ale je to na dlouhou trať. Určitě nebudu podporovat projekt, kdy město dá několik set milionů okamžitě na zrekonstruování a následné stěhování odborů."

Radek Mach, KDU-ČSL
„Já si myslím, že je to jedna z příležitostí, kdy město získá objekt ve výhodné pozici. Měla by tam rozhodně vzniknout nějaká občanská vybavenost, jako například to zmiňované sestěhování úřadů. Druhou možností by bylo zřízení i úřadovny Městské policie. Je to vhodná lokalita i pro vznik parkovacích prostor, což je v současných úřadovnách v Kněžské nebo Jeronýmově ulici problém. Druhá otázkou jsou samozřejmě náklady spojené s přestavbou a úpravami prostor. Pokud by to ale mělo znamenat, že občané získají lepší přístupnost k úřadům, tak si osobně myslím, že by to určitě nebyly špatně vynaložené peníze. Projekt by ale samozřejmě neměl sklouznout k neefektivnosti vynaložených prostředků. Pak je ale samozřejmě otázka, co s budovami například v Jeronýmově ulici. Za sebe bych se v tom případě klonil k nějaké formě pronájmu nebo dalšího využití těchto budov."

Walter Matlášek, Úsvit pro Budějovice
"Na základě informací, které mám, mi záměr na přestavbu kasáren v Žižkově ulici trochu připadá, jako snaha o umělé vytvoření nějaké zakázky a to bych hrozně nerad. Pokud by to tak mělo být, tak bych to odmítl. Nemám ale nyní dost informací na to, abych rozhodl, jestli je plán na stěhování úřadů do Žižkovy ulice dobrý nebo ne. Z vlastní zkušenosti sice vím, že ne vše v současnosti odpovídá podmínkám, které by občan měl mít při jednání na magistrátu. Umím si třeba představit, že například u matriky by to mohlo vyřešit problém stísněných prostor a nabídnout důstojnější podmínky. A další věc, kterou bych vnímal pozitivně, je, že by šlo o sestěhování úředníků do jednoho místa. Vše by se dalo vyřídit na jednom místě. Pokud bych o tom ale rozhodoval, nechám si to dobře prověřit, protože jde o velké peníze a muselo by být obezřetně spočítáno, jak by to vypadalo při realizaci a jaká je návratnost vložených prostředků."

Svatomír Mlčoch, Společně pro Budějovice
„Především bych takovouto věc neřešil bez občanů. Vytvořil bych pracovní skupinu, která bude složená, jak ze zastupitelů, tak z občanů i z lidí, kteří bydlí v bezprostředním okolí a z těch, kteří mají určité nápady. Nejhorší je, když se přinese nějaké řešení shora, jako takovéto štěstí, co padá shůry. Dovedu si představit multifunkční funkci. Například by v části tohoto objektu mohlo být zařízení pro hospic, které v Budějovicích chybí nebo nějaké podobné užitečné sociální zařízení."

Ivan Nadberežný, KSČM
"Určitě je to zajímavý prostor a je otázkou, jestli by měl posloužit tak, že se zbourá, čehož nejsem příznivcem. Považuji za vhodné, aby tam došlo k rekonstrukci. Zůstala by centrální budova a tady by mohla být druhá základní budova, kam bychom sestěhovali zejména všechno to, co by potřeboval občan, kam chodí občan, protože by to měl ideální kvůli dopravě, protože se tam střetávají všechny druhy dopravy. Navíc se tam dá zaparkovat. Je to samozřejmě poměrně velká investice na tu rekonstrukci. Určitě se to nepodaří během krátké doby, ale jako perspektiva nebo koncepce je to podle mě velmi výhodný prostor."

Marie Paukejová, České Budějovice Jistota domova
„To se absolutně zbláznili. Zcela nedávno se dělala rekonstrukce historické radnic za nemalé peníze se rekonstruovala i budova v Kněžské ulici. Na druhou stranu prodali v minulosti za pár šupů kasárna na Mariánském. To já také pamatuji. Investice do dalších budov naprosto odmítám z důvodu nekoncepčnosti postupu města. Za dvacet milionů korun prodali Mariánská kasárna, mezitím nacpali peníze do rekonstrukce budov. Vynaložit na podobný účel další prostředky? To jsou naprosto vyhozené peníze!"

Světlana Procházková, ŽENY 2014
"Kasárna na Žižkově třídě u autobusového nádraží jsou obrovským objektem. Ono se to nezdá, ale uprostřed toho dvoru je dalších několik desítek budov, ať už technického nebo skladového zaměření. My se domníváme, že plán současného vedení města přesunout tam úředníky z magistrátu je určitě dobré, ale nebyla bych pro, aby se tam koncentrovaly ještě další úřady, to znamená úřad práce a sociálka. Myslím si, že ten vnitřní prostor tohoto území by se dal třeba využít na tří, čtyř, pěti patrový podlažní parkovací dům, který by z ulice nebyl vidět, tím by se jaksi udělalo za dost památkářům, aby se nezměnil vzhled té ulice, která má pěkný vzhled a jsou to pěkné budovy, ale vevnitř bych opravdu navrhovala pětipodlažní parkovací dům."

Stanislav Rataj, DOMA v Budějcích
"Myslím si, že není špatný nápad sestěhovat tam odbory magistrátu, ale další věcí je otázka ekonomická, to znamená, kolik bude stát přestavba, jestli se to městu vyplatí, protože dneska máme tři objekty, kde úředníci jsou. Je třeba na to opravdu udělat studii a ne jenom hurá akci za několik stovek milionů"

Jiří Svoboda, ANO 2011
"Naše hnutí zastává názor, že je napřed potřeba zmapovat si potřeby města a zjistit, zda by se některé z nich nedaly uspokojit právě v objektu Žižkových kasáren. Co se týká záměru sestěhovat sem některé městské úřady, rozhodně bychom si napřed nechali zpracovat studii proveditelnosti a financování nejen konkrétní rekonstrukce toho objektu, ale i provozování objektu do budoucna a toto bychom porovnali se stávajícími objekty. My v plánu využití kasáren pro úřad nespatřujeme velký profit pro občany. Běžný člověk si nechá dělat nový občanský nebo řidičský průkaz jednou za hodně dlouhou dobu a je tedy jedno, kde si tuto záležitost vyřídí, kam se jednou za mnoho let dopraví. Zrovna tak auto nepřihlašujeme každý den a že bychom tyto úřady tedy potřebovali nutně vedle sebe, není pravděpodobné. Navíc jsou v majetku města objekty v dobrém stavu zařízené na tuto agendu a určitě mohou celou řadu dalších let sloužit. Prostor Žižkových kasáren by se dal ovšem určitě efektivně využít například i pro rozšíření kapacit domů s pečovatelskou službou, domovů seniorů a podobných zařízení, stejně tak by se tu daly udělat startovací byty, sociální bydlení, také tu je nezanedbatelný prostor pro parkování, navíc blízko centra. Myslím, že bychom šli spíš některou z těchto cest."

Michal Šebek, ODS
„Tak, jak jsem v tuto chvíli seznámen s problematikou kasáren v Žižkově ulici, nejsem přesvědčen, že první řešení může být ideální, ač se zdá logické. Návrhy je podle mého názoru dát na stůl a diskutovat o nich. Sestěhování celého magistrátu do dané lokality ale má své opodstatnění. Na druhou stranu by ale v tomto případě zase vyvstala otázka, co s uvolněnými budovami, ve kterých nyní sídlí úřady. Je to také po dlouhé době jedna z možností, kdy město může v dané lokalitě trochu popustit svou fantazii. Já se jednoznačně kloním k tomu, abychom k této otázce vyvolali veřejnou diskuzi, zapojili do toho místní organizace či spolky a hledali jsme skutečně to, co danou oblast oživí a zároveň pomůže občanům města a třeba i dopravě."

Juraj Thoma, Občané pro Budějovice
"Studii jsme zadali, je hotová, Rada města ji definitivně schválila. Stěhovaly by se tam všechny odbory, které vyžadují jednání s klientem, to znamená nemusí se tam stěhovat například krizové řízení, ale od městské policie až po odbory typu stavební úřad, dopravní úřad, pasy, osobní doklady by se tam mělo stěhovat úplně všechno. Ta studie říká, že by to stálo několik set milionů korun. Moje odpověď na to je: jsem rád, že rada města schválila výběrové řízení na projektovou dokumentaci stavby, druhá věc je, že investice do toho objektu musí jít z evropských peněz. Protože dávat 400 milionů jenom na stavbu tak úplně účelné není.