Tím se změní dispečink, na který lze hlásit poruchy na veřejném osvětlení. Od 1. 1. 2015 bude k dispozici bezplatná telefonní linka 800 055 555, na tu lze ohlásit poruchu i formou SMS zprávy. K dispozici je také e-mail: porucha@dpmcb.cz.

Při hlášení poruch by měli občané vždy co nejpřesněji udat místo, kde je třeba pouliční lampu opravit. Ideální je udat ulici a číslo popisné nejbližšího domu, velmi důležité pro správce je i číslo stožáru veřejného osvětlení, které je na každém sloupu uvedeno.