„Při povodních v minulém roce, ale i letech předcházejících, jsme se potýkali 
s problémem, že varování prostřednictvím hlásných modulů z Temelína nebylo v některých částech města dostatečné," vysvětlil starosta Milan Šnorek, proč se Vltavotýnští ucházeli o dotaci na nový bezdrátový rozhlas. A uspěli.

Zřetelné hlášení tak budou obyvatelé města i okolních vsí slýchat již od příštího roku. Rozhlas bude provázán s povodňovými hlásiči na Vltavě 
i Lužnici.