Lékařská služba první pomoci pro dospělé nebude na Štědrý den například k dispozici v Táboře. „Přes veškerou snahu se bohužel nepodařilo obsadit štědrodenní službu lékařské pohotovosti praktickými lékaři, do jejichž kompetence tato činnost patří,“ vysvětluje předseda představenstva táborské nemocnice Ivo Houška.

„V neodkladných případech budou pacienti ošetřeni v příjmové ambulanci interního oddělení,“ ujišťuje veřejnost, ale upozorňuje, že lékaři sloužící na oddělení mohou být zaneprázdněni neodkladnými případy a příchozí pacienti budou muset být trpěliví. V ostatní sváteční dny už bude pohotovost fungovat v obvyklém režimu.

Pohotovost nebude na Štědrý den zajištěna aniv Nemocnici Dačice. Pacienti budou v naléhavých případech muset jet do Jindřichova Hradce nebo Jihlavy. „Nepodařilo se nám bohužel sehnat lékaře. Ostatní sváteční termíny zajištěné máme,“ uvedla ředitelka Nemocnice Dačice Miroslava Člupková. „Oslovili jsme praktické lékaře v širokém okolí. Pokud jde o dospělé, asi třetina lékařů je z Dačicka, ostatní pak z Jemnice nebo Telče. Naopak dětští lékaři jsou velice vstřícní, pohotovosti slouží všichni a sami si i služby organizují,“ dodala ředitelka Člupková.

Problémy s dostupností pohotovostí a ochotou lékařů pociťuje i primář dětského oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec Jakub Rytíř.

„V jihočeských nemocnicích jsou dětské pohotovosti uzavřené v podstatě už několik let. Péči zajišťují lékaři z nemocničních oddělení, kteří mají na starosti současně pacienty na lůžkách,“ uvedl primář Rytíř a vyjádřil obavu o dostupnost lékařské péče obecně. „A to kvůli uzavření ordinací některých praktických lékařů, jejichž pacienti jsou následně nuceni využívat naše služby ve zvýšené míře. Tím dochází k přetížení nejen pohotovostních služeb, ale i ambulancí a urgentního příjmu,“ dodal.

Připomněl, že na dětském oddělení pokrývají soukromí lékaři pohotovost pouze z jedné třetiny. „Podílí se na nich přibližně pětadvacet procent praktických lékařů pro děti a dorost. Ostatní služby zajišťují kmenoví lékaři oddělení, jejichž vytížení z tohoto důvodu je neadekvátně vysoké. Pokud by se o pohotovosti podělili všichni soukromí praktici rovným dílem, nepřekročil by roční počet služeb deset odsloužených dnů. Toto číslo se rozhodně nedá považovat za neúměrné pracovní přetížení, ale spíše za ochotu zajistit kontinuální péči o nemocné pacienty,“ poznamenal Jakub Rytíř.

Během letošních vánočních svátků vycházejí pracovní dny pouze na pondělí a pátek a předpokládá se, že část soukromých lékařů své ordinace na tuto dobu uzavře. „Většina jihočeských nemocnic má proto vážné obavy z totálně přetížených pohotovostí a urgentních příjmů,“ posteskl si primář.