Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pracuje už řadu let na rekonstrukci dráhy v rámci stavby IV. železničního koridoru. Ten vede od Prahy až k rakouským hranicím. Podle Marka Illiaše z tiskového oddělení SŽDC je cílem modernizace rychlejší a bezpečnější přeprava cestujících s větším komfortem.

Na nových úsecích se může většinou jezdit rychlostí 160 kilometrů za hodinu. Na trati mezi Nemanicemi a Ševětínem by mohly vlaky jezdit o sedm minut rychleji. Pokud by se zde postavily dva tunely o délce 4775 metrů (Chotýčanský) a 3120 metrů (Hosínský). Byly by to dvoukolejné ražené tunely. Nová trať by uspořila i energie.

Jenže k výše uvedeným tunelům mají velké výhrady například obyvatelé Dobřejovic.

Necelých pět kilometrů by mohl měřit Chotýčanský tunel, o jehož stavbě uvažuje v rámci modernizace IV. železničního koridoru Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Jestli se bude stavět a spolu s ním i více než tříkilometrový tunel u Hosína, to rozhodnou příští týdny.

Podle Marka Illiaše z tiskového oddělení SŽDC o osudu tunelové varianty v úseku Nemanice I – Ševětín ještě není definitivně rozhodnuto. Ve hře je jednak ekonomická návratnost projektu a jednak výhrady, které mají třeba obyvatelé Dobřejovic. „Situace je komplikovaná i tím, že přilehlé obce podali několik odvolání proti územnímu rozhodnutí. Tady se jedná hlavně o stavbu Hosínského a Chotýčanského tunelu. Náklady na ně se pohybují zhruba kolem 9 miliard korun,“ říká Marek Illiaš.

Podle Jana Řičánka, starosty Hosína, pod který Dobřejovice patří, existují například výhrady k tomu, že kvůli tunelům by se stavěl nedaleko obce násep vysoký několik metrů a na něm by ještě vyrostly ochranné protihlukové stěny. „Chtěli bychom stavbu alespoň odsunout co nejdále od Dobřejovic, na okraj koridoru, ve kterém by měla být železnice vedena,“ říká Jan Řičánek.

Jednání se táhnou už několik let, prakticky od zahájení přípravných prací. Zatím ale bez výsledku, který by byl všeobecně přijatelný. Pro SŽDC je zase důležité mít co nejideálnější stopu, po které by vlaky jezdily. „Technické řešení traťového úseku Nemanice I – Ševětín bylo posuzováno v jedenácti variantách, z nichž bylo po komplexní analýze vybráno pro ekonomické hodnocení šest variant o různé investiční náročnosti,“ přibližuje dosavadní práci na projektu Marek Illiaš.

Vybraná šestice zkoumala například na jedné straně rekonstrukci současné tratě kolem Hluboké nad Vltavou. Tak, aby splňovala minimální standardy požadovaných Evropskou komisí pro železniční koridory. Ale na druhé straně se propočítávalo i vybudování částečně zahloubené dvoukolejné trati v nové stopě. „Výsledky ekonomického hodnocení potvrdily efektivnost modernizace koridoru bez ohledu na zvolené technické řešení. Ekonomické výsledky jednotlivých projektových variant jsou velmi blízké,“ říká Marek Illiaš.

Nové propočty tedy jsou příznivé pro tunely, protože jejich stavba se v dřívějších zkoumáních ukazovala jako investice s nedostatečnou návratností. Na druhou stranu zatím není vyloučeno ani to, že by se modernizovala trať kolem Hluboké nad Vltavou. Možné varianty teď budou postoupeny k projednání v Centrální komisi Ministerstva dopravy. Ta by měla v únoru rozhodnout o dalším postupu modernizace IV. železničního koridoru.

Pokud by se změnila trasa železnice na Prahu, trať do Hluboké nad Vltavou by zůstala jen jako regionální nebo by byla zrušena.