Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2018. Nejen dlouhá tradice, ale také každoročně vysoký počet zúčastněných dokazuje, že má soutěž opravdu smysl. Vloni se jihočeskou Vesnicí roku 2018 stala obec Pištín, která měla už z dřívějších ročníků řadu dílčích ocenění.

„Ráda bych připomněla, že Vesnice roku není soutěží krásy, nehledáme tu nejkrásnější obec, ale tu, ve které občané nejen bydlí, ale hlavně žijí. Český, moravský a slezský venkov je nádherný právě v tom, že je různorodý a já se už nyní těším na všechny přihlášené účastníky. Stejně jako loni, i letos bude vítěz vyhlášen v Luhačovicích, a to 15. září,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Obce budou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspora energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Vítěz získá odměnu dva miliony korun, ale také osobní vůz, který bude moci bezplatně využívat po dobu dvou let.

Všechny obce budou nejprve hodnoceny v krajských kolech, která proběhnou během května a června, celostátní pak během prvního zářijového týdne. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Vítězem posledního ročníku se celostátně stala obec Heřmanov z Kraje Vysočina.