Bude uzavřen úsek od ulice U Hvízdala po vjezd k čerpací stanici. Uzavřeným úsekem bude umožněn průjezd pouze vozidlům záchranné služby, MHD a Městské policie.

Ostatní doprava bude vedena po značené objízdné trase ulicí Otavská a Krčínova.

Objízdná trasa na Husově třídě.