Pomalu, ale přesto zřetelně roste v posledních měsících zájem o zemědělskou půdu. Odráží to
i její cena. Sice se stále pohybuje v řádu jedné či dvou desítek korun. Ale už nárůst 
v řádu korun za metr čtvereční znamená na hektaru desetitisíce.

Zájem zaznamenávají obchodníci s realitami už delší dobu. Podle realitního makléře Vladimíra Broma za to mohou i rozrůstající se sídla. „Zástavba tuhle půdu v okolí měst a vesnic ubírá ve velkém. Přitom jsou v intravilánech obcí desítky tisíc objektů, o které se nikdo nestará 
a nejsou využívané. Místo toho, aby tyhle objekty někdo opravil, nebo využil pozemky na kterých stojí, tak se zástavba rozšiřuje do volné krajiny. Zemědělská půda tak mizí. Dříve nebo později se na realitním trhu musí něco stát,“ říká Vladimír Brom 
a zdůrazňuje, že nákup zemědělské půdy je dobrou investicí. Mnozí makléři ale varují před podezřelými zájemci.

Pochopitelný je například podle obchodníků s realitami zájem zemědělců zajistit své podnikání nákupem půdy za rozumnou cenu. Existují však i „zlatokopové“ s jediným cílem, levně nakoupit a draze prodat. Spekulanti nabízejí 
i různé zdánlivé výhody – platbu v hotovosti, vyřízení formalit a odhadní cenu, ale ta se může od tržní lišit i o desítky či stovky procent.

I majitelé jsou najednou oslovováni zcela neznámými jednotlivci či firmami. A jsou patřičně překvapeni. Diví se třeba tomu, jak člověk z druhého konce republiky může znát jejich adresu, nebo proč si vybral ke koupi třeba jen jednu parcelu z většího vlastnictví. Aniž by s nimi kdykoliv jednal. Zápisy v katastru jsou ale veřejné a poslat obchodní nabídku není zločin.

Podle některých obchodníků s realitami je však třeba důkladně zvážit, komu klient dá důvěru. Faktem zůstává, že ceny zemědělské půdy se v poslední době pohnuly směrem vzhůru.

U jednotlivých polí se však ceny mohou značně lišit. Podle Zdeňka Houšky, předsedy ZD Skalka, které například obdělává pozemky v okolí Lipí, hrají roli bonita půdy, dostupnost nebo to, jestli jsou pozemky ihned volné nebo 
v dlouhodobém pronájmu.

„Také jde o to, jestli už jsou tam provedené komplexní pozemkové úpravy, jestli je to majetek scelený nebo drobné parcely,“ vypočítává další důležité ukazatele Zdeněk Houška a připojuje, že hovoří o zemědělské půdě v krajině, ne o pozemcích v intravilánu obcí, nebo těch, kterým územní plány obcí chystají jiné využití. Oficiální tabulkové ceny zemědělské půdy jsou dnes od tří do devíti korun. „Prodejní cena je od osmi do dvaceti korun, většinou mezi deseti až patnácti korunami,“ říká Zdeněk Houška o budějovickém regionu a zdůrazňuje, že cena se skutečně odvíjí od konkrétních podmínek v místě. Přiznává však, že se zájem o zemědělskou půdu zvyšuje.

Nahrávat tomu může i fakt, že dnešní nájemci už jsou ochotni platit nejen daň z pozemku za majitele, jako tomu bylo v minulosti, ale i skutečný nájem v řádu set korun nebo třeba jednoho procenta 
z ceny půdy. Samostatnou kapitolou, pokud se týká ceny zemědělské půdy, jsou potom pozemky v těsné blízkosti obcí a měst či dokonce v intravilánu sídel. Tam může hodnota mnohonásobně růst.