Novohradští ochránci přírody, skauti ze střediska Sirius, údolští dobrovolní hasiči i další dobrovolníci, mezi nimi třeba právě Tomáš Vyhnánek, se v sobotu sešli, aby v parku vyřezali náletové dřeviny, očistili lavičky a odbahnili Krčínský potok. „Mám k tomuhle místu vztah a mrzí mě, že o něj systematicky nikdo nepečoval. Město Nové Hrady se snaží, my, místní dobrovolníci, také. Ale hlavní tíže leží na státu," řekl Tomáš Vyhnánek.

I v tomto směru ale začínají být Novohradští optimističtější. Dosud měla údržbu Terčina údolí na starosti Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les, na základě nového služebního zákona by tato povinnost měla přejít přímo na jihočeské regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Dosavadní komunikaci s pracovníky českobudějovické AOPK si místní pochvalují. „Jsou vstřícní, o park se zajímají. Problém ve vzájemné komunikaci se odblokoval," ocenil Michal Jarolímek z Českého svazu ochránců přírody Nové Hrady.

Jihočeská AOPK již podle ředitele regionálního pracoviště Jiřího Bureše začala jednat o vypovězení smlouvy s kritizovanou firmou, která má v Terčině údolí na starosti sečení luk.

Údržbu údolí by mohl řídit správceO čem se také bavili zástupci novohradských spolků, města, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nebo Lesů ČR při společné schůzce o další údržbě Terčina údolí: 
- Údržbové práce na pozemcích mnoha vlastníků v parku by mohl koordinovat správce. „Bylo by dobré, kdyby konkrétní osoba park pravidelně procházela a podávala informace třeba o tom, kde je třeba odstranit padlý strom," vysvětlil starosta Nových Hradů Vladimír Hokr.
- Je třeba řešit opravu cest urychleně těch, které jsou v havarijním stavu, což je třeba cesta mezi bránou a Hamrem.
Ošetření vyžaduje i vstupní brána, v plánu je vykácení okolo rostoucích keřů.
- Diskutovat se ještě bude o omezení pohybů cyklistů v Terčině údolí, s výjimkou hlavní cesty od parkovišť k Lázničkám.

Území parku rozdrobené mezi několik vlastníků, kteří se mezi sebou neumějí dohodnout na údržbě jednotlivých pozemků. To je podle obyvatel Nových Hradů a přilehlé osady Údolí hlavní příčina zanedbaného stavu národní přírodní památky Terčino údolí. „Místo jednotného krajinného prvku, který vyhledávají turisté z celé republiky, tu dnes máme kus lesa, kus louky, potok nebo několik chráněných rostlin," řekl Michal Jarolímek z Českého svazu ochránců přírody v Nových Hradech.

Právě ochránci přírody se spojili se skauty ze střediska Sirius, údolskými dobrovolnými hasiči i dalšími místními lidmi, jimž nebylo lhostejné, že národní přírodní památka v posledních letech připomínala spíše džungli. Společně organizují brigády, při nichž se park snaží zvelebit, ale především vyvolali o Terčině údolí veřejnou diskusi s cílem zajistit parku systematickou údržbu, která by nebyla závislá jen na dobrovolnících.

První úspěch už se dostavil. Při nedávné prohlídce území členové místních spolků, kteří se chystají založit okrašlovací spolek pro Terčino údolí, našli společnou řeč s vedením jihočeského regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Právě to by mělo nově o park pečovat.

Po společné schůzce by se k lepšímu mělo změnit to, co místní kritizují nejvíce sečení zdejších, často podmáčených luk těžkou technikou. „O problému víme. Se současnou firmou, která o louky pečuje, se snažíme rozvázat smlouvu," potvrdil ředitel jihočeského regionálního pracoviště AOPK Jiří Bureš. Doplnil, že už v příštím roce by tak značná část parku mohla vypadat lépe než dosud.

Snahou AOPK je nyní získat co nejdříve prostředky na údržbu Terčina údolí v dalším období. Jejich poskytnutí od státu je ale vázáno na schválení plánu péče o přírodní památku na období do roku 2022. Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení Ministerstva životního prostředí včera potvrdila, že plán péče je nyní ve stádiu projednávání. Jiří Bureš doufá, že proces by mohl být dokončen během několika týdnů.

Dosavadní kroky AOPK ocenil novohradský starosta Vladimír Hokr. „Je mi jedno, jak se instituce, která o Terčino údolí pečuje, jmenuje. Důležité je, aby se k tomuto území chovala jako ke svěřenému majetku. A v posledních letech jsem ten pocit neměl," zrekapituloval. „Teď jsem ale rád, že se vše začalo měnit k lepšímu. Ukázalo se, že některé věci se dají řešit rychleji než dosud," doplnil Vladimír Hokr, jenž se na březnové schůzce v Terčině údolí přihlásil k jednomu úkolu. Město nyní převezme péči o mobiliář na území přírodní památky, zejména o lavičky. I ty, stejně jako pozemky v parku, mají několik vlastníků. „Líbí se nám nápad místních ochránců přírody zavést možnost jakési adopce lavičky. V jejím rámci by jednotlivci nebo firmy mohli přispět na pořízení lavičky, a tím vyjádřit svůj vztah k Terčinu údolí," uzavřel Vladimír Hokr.