„Bojím se, že práce s teplým asfaltem bude mít špatný vliv na ovzduší, mám strach z prašnosti. A to neberu v potaz dopravu,“ vypočítává obavy z obalovny jedna z obyvatelek Chotýčan Jana Flutková.

Proud nákladních aut do obalovny a zpět straší i Vitínské. Podle plánů by jich jen jedním směrem mělo projet minimálně deset za hodinu. „Jak mezi ně máme pustit děti? Mám z toho hrůzu. Navíc všichni víme, jak se dodržují normy,“ krčí rameny Pavla Trendová. Ta se postavila do čela početné skupiny občanů, kteří se snaží vzniku obalovny zabránit.

Lidé se cítí být dotčení, že se o záměru dozvěděli až v okamžiku, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí. „Jak to může někdo povolit, aniž by se ptal lidí, kteří žijí hned vedle?“ rozčiluje se Trendová.

Předpisy ovšem mluví proti protestujícím. Úřady splnily své povinnosti. „Na základě skutečnosti, že se jednalo o územní řízení s velkým počtem účastníků, stavební úřad doručoval všechny písemnosti veřejnou vyhláškou,“ odvolává se na paragrafy Michal Kolář z českobudějovického stavebního úřadu.

Jinými slovy, kdo v rozhodující patnáctidenní lhůtě nezkoumal úřední desku Českých Budějovic, Hosína či internetové stránky magistrátu města, měl smůlu. „Koho by napadlo číst si vývěsku na Hosíně,“ tvrdí svorně všichni protestující.

Nyní jim nezbývá než spoléhat, že jejich námitky uzná odbor životního prostředí krajského úřadu či ministerstvo životního prostředí. „Obě instituce jsme obeslali stížnostmi, případně požádáme o pomoc právníky,“ naznačil místostarosta Chotýčan Josef Kuneš.

„Napadáme postup posuzování vlivu na životní prostředí. Jsme jednoznačně přesvědčeni, že zpráva je tendenční a nedostatečná,“ stojí v dopise, který starosta Chotýčan Karel Mach adresoval ministerstvu. Poukazuje v něm na fakt, že veškerá hodnocení berou ohled na Dobřejovice a Hosín, tedy relativně vzdálené obce, v jejichž katastru bude obalovna stát. Ale zapomíná na obec, která leží jen přes pole necelý kilometr od zamýšlené obalovny.

Pokud investor, firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby získá stavební povolení, bude z toho těžit Hosín. Za jinak těžko využitelný pozemek dostane pět milionů korun. „To je víc než polovina našeho rozpočtu,“ dodává místostarosta Hosína Miroslav Louženský.

Výčitkám, že sousedům nedala obec vědět, co se na hranici pozemků chystá, se ale brání. „I my jsme byli jen účastníkem řízení. Navíc bylo vše zveřejněné na úřední desce. Kdo měl zájem, dozvěděl se to včas, třeba před rokem se ptali i z Borku.“