Anketu vyhlásila rada městysu s cílem zjistit názor veřejnosti na tyto chystané změny. Zveřejněna byla na webových stránkách a zúčastnilo se jí celkem 417 osob, což činí 37 procent obyvatelstva. S přesunem těžby do nové lokality souhlasila většina, konkrétně 84 procent respondentů, přepravu technologické linky a skládek kamenina posvětilo 86 procent dotazovaných.

Chtějí přesun technologie a další jednání

Kromě přesunu těžby bylo navrhováno zachování stávající technologické linky do roku 2059. Proti této variantě se ohradilo 88 procent účastníků ankety. Pro obnovení jednání s těžební společností ohledně změny lokality a velikosti technologické linky se vyslovilo 79 procent dotazovaných.

Jak by mohlo vypadat území u Ševětína, kde se nyní nachází starý kamenolom, ukazuje vizualizace.
Starý lom u Ševětína chtějí těžaři proměnit v areál pro volný čas Nová kopanina

Výsledky tohoto šetření mezi obyvateli potvrdily, že Ševětínští jsou spokojení s obchvatem, který vybudovala těžební společnost. Ten odvedl přepravní kamiony jezdící do lomu pro materiál mimo centrum. Konkrétně na 92 procent respondentů uvedlo, že je spokojeno s klidnější dopravou. To potvrdil i mluvčí podniku Kámen a písek Petr Dušek. „Díky nové silnici doprava z kamenolomu přes městys úplně zmizela, což oceňují místní občané už více než rok,“ upřesnil.

Lesopark pro veřejnost

Místní také vyjádřili názor (90%), že souhlasí s návrhem rekultivace lesoparku. Tu má společnost realizovat po přesunu technologické linky. Prvotní návrh rekultivace starého lomu samospráva dle starostky Romany Hajské konzultovala a připomínkovala ve spolupráci s těžební společností. „Mohu potvrdit, že splňuje naše základní požadavky. Našim cílem je přivést do této znovuzrozené oblasti občany a poskytnout jim zde volnočasové vyžití. V rámci ankety jsme občany seznámili s vizualizací, ze které vyplývá, že by mohla v této oblasti vzniknout turisticky atraktivní nabídka pro širší veřejnost,“ přiblížila Hajská.

Obyvatelé městyse také navrhovali, na co použít peníze získané do rozpočtu od těžební společnosti. Nejčastěji se vyskytovala opověď rozvoj městyse. Konkrétně šlo o: modernizaci školy a školky, dům pro seniory a dům s pečovatelskou službou, veřejné koupaliště, sport, kulturu, opravy komunikací, kulturního domu, zlepšení životního prostředí, snížení poplatku za komunální odpad, obchod se širším sortimentem či osvětlení a oprava komunikace K Trati.