V sobotu tedy zájemci nahlédnou do interiéru budovy, která je zatím široké veřejnosti uzavřena, ale je už kompletně zařízena na odbavení cestujících. Akciová společnost Jihočeské letiště České Budějovice pro občany z Litvínovic, Plané u Českých Budějovic a Homolí objednala na tento den autobus firmy StiBUS, který zájemce o prohlídku v průběhu dopoledne zaveze přímo před terminál.

Tisková mluvčí Letiště České Budějovice Martina Vodičková doplňuje: „Řídíme se pravidlem, že se sousedy je třeba dobře vycházet, základem dobrých vztahů je pak zejména vzájemná komunikace. Právě proto by měli být lidé z okolních obcí mezi prvními, kteří novým terminálem projdou a získají informace o tom, co je u nás nového, co nás čeká, na čem pracujeme.“

Letiště České Budějovice také plánuje od října ukázat terminál veřejnosti v rámci organizovaných prohlídek s výkladem. „Vedle účelu, pro který byl postaven, tedy k odbavení cestujících, zvažujeme také v budoucnu využití těchto výjimečných prostor ke kulturním či společenským akcím,“ uvedla Martina Vodičková.

Letištní terminál byl postaven v rámci dokončení modernizace Letiště České Budějovice financované Jihočeským krajem. Stavební práce byly zahájeny na konci roku 2017 a stavba byla dokončena na konci června 2019. Během 20 měsíců dodavatelská forma Hochtief CZ vybudovala přípojky inženýrských sítí pro objekt terminálu, vlastní budovu terminálu a přístupovou komunikaci k objektu, parkoviště pro cestující a zaměstnance včetně osvětlení. Opravena a rozšířena byla odbavovací plocha, budova zabezpečení letového provozu, letištní radionavigační zařízení, světelné vybavení, technologie odbavení cestujících a zavazadel či meteorologické vybavení. Jihočeský kraj vložil do této stavby 646 milionů korun. Na letiště v současné době přistávají letouny do rozpětí křídel 24 metrů. Zahájení provozu pro obchodní lety je plánováno na rok 2021.