Sedmapadesátiletý pan Martin má změněnou pracovní schopnost a již několik měsíců hledá zaměstnání s pomocí úřadu práce. Jeho zdravotní postižení ve spojení s téměř „předdůchodovým“ věkem je však pro shánění zaměstnání jednou z nejhorších možných kombinací.

A přece je zde jistá naděje. Stále více obcí totiž nabízí problematicky umístitelným uchazečům o zaměstnání veřejně prospěšné práce s finanční dotací úřadu práce.

„Zájem obcí stoupá,“ přisvědčuje ředitel českobudějovického úřadu práce Ivan Loukota. Jedná se sice jen o desítkyuchazečů v rámci celého okresu, ale jsou to právě ti, kteří takovou pomoc potřebují nejvíce.

Podle Loukoty je pro obec i pro stát výhodnější, pokud uchazeč o zaměstnání získá místo tímto způsobem, než kdyby pouze zůstal v evidenci úřadu práce. Smlouvy s obcemi mohou být uzavřené na jeden rok.

„Rozhoduje kvalifikace, věk dotyčného jeho zdravotní dispozice,“ vyjmenovává Loukota hlavní kritéria, jimiž se řídí uzvírání dohod s obcemi.

Úřad práce jim může přispět na mzdu, může uhradit i zdravotní a sociální pojištění. Protože se zpravidla jedná o nekvalifikované práce, pohybuje se mzda na úrovni minimální zákonné výše – což je osm tisíc korun. Případně získává pracovník o něco více, zpravidla zhruba do deseti tisíc korun měsíčně.

Od začátku roku uzavřel českobudějovický úřad práce 36 dohod s obcemi a neziskovými organizacemi. Umístěno bylo 46 uchazečů a příspěvek na mzdy a zdravotní a sociální pojištění činil dohromady 1,2 milionu korun.

V polovině dubna například nastoupilo v rámci veřejně prospěšných prací pět lidí v Trhových Svinech, jednoho pracovníka ještě přijmou 1. května. „Dělají úklidové práce, pomocné práce na odboru údržby města. Využíváme i jejich profesi,“ zmínil starosta Trhových Svinů Radislav Bušek.

Město přijalo pracovníky na jeden rok na základě minulých dobrých zkušeností. Vloni zde zaměstnali po dohodě s úřadem práce čtyři lidi. Tato praxe se osvědčila i jinde.