Tišnov zavedl takzvané transparentní účty, kde jsou platby města přístupné k nahlédnutí jako na bankovním výpisu. Každý může sledovat komu, kolik a za co Tišnov platí. Podle Petra Leyera z organizace Transparency Intenational může toto opatření  zlepšit přehled občanů o aktuálních příjmech a výdajích místních samospráv.

„Bude tedy velmi snadno dohledatelné, jaké finanční transakce se na účtu obce odehrály. Věc může fungovat i naopak, to znamená, že občan bude kontrolovat, zda a jak je plněn rozpočet," říká Petr Leyer, ale vzápětí upozorňuje, že sám 
o sobě transparentní účet třeba nehospodárnosti nezabrání.

„Musí k němu přistoupit další nástroje, například rozklikávací rozpočet, uveřejňování smluv, záznamů z jednání zastupitelstva a podobně," dodává právník z Transparency International. Problémem může být podle něj i přehlednost. „Liberecký kraj má několik desítek transparentních účtů a já osobně se v nich příliš zorientovat nedokážu," upozorňuje Petr Leyer s tím, že nelze zapomínat ani na nutnou ochranu osobních údajů.

Velká města na Českobudějovicku transparentní účty nemají a v dohledné době se k jejich zavedení ani nechystají. Většinou ale na webu nabízejí občanům detailní pohled na rozpočet nebo jeho návrh.

„Tišnov zveřejnil šest transparentních účtů, z toho se dá usoudit, že jde o malé město. Neumím si představit, jakou ucelenou informaci o finančních tocích by získal občan na stránkách města z našeho systému bankovních účtů, kterých je asi čtyřicet, kdybychom je zveřejnili jako transparentní," říká za České Budějovice náměstek primátora Miroslav Joch. 

Změna běžných účtů na transparentní by mimo jiné podle Miroslava Jocha vyžadovala 
i úpravu stávajících smluv 
s bankami. „Zatím jsme tuto možnost ve vedení města nediskutovali," dodává na adresu transparentních účtů Miroslav Joch. Budějovice ale nabízejí zájemcům tak zvaný rozklikávací rozpočet.

Rozpočet je ze zákona veřejný dokument a je projednáván v zastupitelstvu. Návrh je veřejně vystaven, ale ne vždy je pro občany srozumitelný.  Budějovice proto nabízí na webu i podrobné členění. „Aby se dalo jednoduše a jasně zjistit, kolik a kam finanční prostředků odchází z městské pokladny," vysvětluje radní, Petra Šebestíková.

V Týně nad Vltavou mají rozpočet také vystavený na webu a podle tajemníka městského úřadu Luďka Chlandy zveřejňují i kompletní usnesení rady města a přehled veřejných zakázek. „Každý se může podívat, kolik co stojí," říká Luděk Chlanda.

V Trhových Svinech je návrh rozpočtu přístupný po položkách na internetu. Podle místostarostky Věry Korčakové se tam najde všechno důležité. A připomínky nyní nemá ani opozice, poté co byl 
v minulém roce rozpočet připraven i v podrobnějším znění.