Dle mluvčího krajského úřadu Radka Šímy z dokumentace vyplývá, že ovlivnění záplavového území při stoleté vodě je nepatrné. „Podle hydrologického modelu dojde ke vzdutí hladiny v profilu křížení o 0,2 m. Již 100 m proti proudu je poloviční a jeho projev zcela vymizí 0,4 km od místa křížení," argumentuje. 

Tangentu za souseda nechtějí

Například Vidov, který plní i funkci příměstské rekreační lokality, se tak ale ocitne v obklíčení dopravních staveb. „Silnice a železnice by nás křižovaly ze všech stran. Už jsme se smířili s tím, že podél obce povede dálnice jako komunikace mezinárodního významu. Tohle je ale zbytečný zásah do krajiny," je přesvědčen vidovský starosta Tomáš Šedivý. „My bychom preferovali variantu, kdyby se tato část Jižní tangenty vůbec nestavěla. V tom smyslu platí i usnesení zastupitelstva," dodává.


Není sám, kdo o smyslu komunikace pochybuje a navrhuje zvážit jinou trasu nové silnice či oprášit starší plány, podle nichž by doprava na Trhové Sviny zůstala v dosavadní stopě a Nedabyli s Novou Vsí obcházela po obchvatech. S těmi obce již dlouhodobě kalkulují.

Právě takové řešení by podle starosty Marka Prokeše bylo únosnější i pro Novou Ves. „Těžko můžeme mít tak zásadní postoj jako Vidov, ale ani nám se plánovaný zásah nelíbí. Nás se dopravní zátěž dotkne 
z jedné či z druhé strany. 
S obchvatem obce se ale léta počítá, lidé jsou s ním obeznámeni, z hlediska zásahu do krajiny je pro nás méně bolestivou možností. Naopak Jižní tangenta by narušila hodně využívanou rekreační lokalitu, kam lidé chodí do přírody, blízko je nová zástavba," namítá proti plánům Marek Prokeš.

Zástupci Jihočeského kraje ale zastávají názor, že dosavadní silnice doplněná o obchvaty není optimálním řešením. „Koridory pro obchvaty Nedabyle a Nové Vsi byly v minulosti zčásti zastavěny a nyní jsou již obklopeny novou zástavbou, takže jejich výstavbou by jen došlo k přenosu problému s dopravou do jiné části obce," podotýká mluvčí kraje Radek Šíma.

Jak dále vysvětluje k otázce potřebnosti nové stavby, Jižní tangenta v plánované podobě má zajistit mimo České Budějovice přímou návaznost dálnice D3 od jihu ve směru na Trhové Sviny a Nové Hrady a dále do Rakouska a také přímé napojení letiště a jihozápadní části Českých Budějovic pro dopravu jedoucí na Trhové Sviny tak, aby auta nemusela projíždět Českými Budějovicemi a dalšími obcemi na trase. Naopak starostové obcí v sousedství tangenty nad nutností napojit řídce osídlený jih Českobudějovicka
s dálnicí a letištěm zcela novou silnicí kroutí hlavou.

„Jihočeský kraj direktivně stanovil koridor pro tangentu v zásadách územního rozvoje kraje bez jakékoliv diskuse s obcemi, takže silnice nic nenapojuje, vlastně jen používá území našich obcí k průjezdu aut, podotýká Tomáš Šedivý.

„Chtěli bychom dosáhnout diskuse, jestli je vůbec tahle silnice potřeba, případně alespoň mít možnost mluvit do hledání přijatelného řešení. Stálo by za to sezvat vedení dotčených obcí, které zná své území, nejsnáz posoudí možné problémy a může navrhnout schůdnou variantu," myslí si plavská starostka Oldřiška Ribolová. Toho se podle krajského mluvčího Radka Šímy dočkají až v další fázi příprav. „V rámci projektových prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí budou standardně zváni zástupci obcí na všechna pracovní jednání, kde mohou svá stanoviska uplatnit."

Plánovanou novou silnici čeká posuzování vlivu na životní prostředí.

Bude u Jižní tangenty v bezpečí zásobování pitnou vodou?

Ano: 
Radek Šíma: Omezíme solení vozovky, říká mluvčí kraje

Hluboké podzemní vody křídového kolektoru nebudou záměrem ovlivněny, neboť jejich ochrana je zajištěna jílovými sedimenty. Stávající vrty Vi – 5 a Vi – 6 vodního zdroje Vidov 2 jsou vystrojeny pro odběr vody z hloubek větších než třicet metrů pod terénem, a tedy v souvislosti s dříve uvedeným nebudou dotčeny. Co se týče ochrany povrchových vod, v dokumentaci jsou navrhována standardní opatření k jejich ochraně v době výstavby 
i provozu včetně vyloučení chemického ošetřování vozovky v ochranném pásmu 2. stupně. 

Ne:
Tomáš Šedivý: Ohrozíte zdroje vody, říká starosta Vidova

Úpravna vody Plav, která zásobuje dvě třetiny jižních Čech, má ve Vidově pro případ, že by z jakéhokoli důvodu vypadl ze hry Římov, nouzové zásobování. My nemůžeme v tak citlivé oblasti nic postavit a frekventovaná silnice ve vodárenském pásmu vést může? Jak se bude řešit její zimní údržba? Co když tu nedej bože havaruje auto s nebezpečným nákladem? Další prameniště, která v 19. století zásobovala Budějovice, jsou o kousek dál v lokalitě Bahna, tam silnice povede v těsném sousedství studní.