Nevhodný termín vyvěšení na úřední desce se nelíbí ekologům ze sdružení Calla. Jde o posuzování Obchodního centra Stromovka. A ochránci přírody nesouhlasí ani s verdiktem, který nakonec krajský úřad vynesl.

„Zveřejnění kontroverzního záměru po dobu Vánoc, když dvacet dní činí zákonná lhůta k vyjádření, nebylo zřejmě náhodné,“ je přesvědčena Pavla Matějková ze sdružení Calla. Záměr byl vyvěšen na úřední desce 15. prosince 2008, lhůta pro podávání připomínek vypršela 5. ledna 2009.

Vyjádření

„Přesto se ve lhůtě stihlo vyjádřit několik občanských sdružení včetně Cally a několika obyvatel přilehlých nových bytových domů,“ upozornila Matějková.

Podle Matějkové je chybou, že záměr nebude posuzován na základě rozhodnutí krajského úřadu v procesu EIA.

„Tím, že nebude záměr posuzován v procesu EIA, nebude zpracován odborný posudek krajským úřadem na hluk, emise a podobně. Tedy jakýsi objektivní podklad, který by zaručil nestranné zpracování vlivů stavby a jejího provozu na životní prostředí státním orgánem ochrany přírody,“ zdůraznila Matějková. Podle ekologů tak nastává paradoxní situace. Pouze dokumentace investora se stane jediným východiskem pro zdůvodnění, zda dojde, či ne k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

„Neprokázalo se, že tento záměr bude mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel, takže proces posuzování EIA není nutný,“ vyjádřil včera stručně stanovisko krajského úřadu (KÚ) k námitkám ekologů tiskový odbor KÚ. Okolní obyvatelé přitom upozorňují, že nový záměr o rozloze 18 681 m² zásadně ovlivní okolí a obyvatele čtvrti u nedalekéko parku Stromovka.

Obchodní centrum má zaplnit plochu mezi ulicemi Husova a Na Dlouhé louce a zasahovat až ke křižovatce u Kauflandu. Mělo by být pětipodlažní s kapacitou kolem 800 parkovacích míst.

„Přesto, že záměr ovlivní navýšení dopravy a hluku a zhorší prostředí pro obyvatele sousedního parku Stromovka, není podle krajského úřadu proces posuzování EIA nutný,“ diví se Matějková.

Krajský úřad tak podle ní došel ke stejným závěrům, jako v případě jiných podobných staveb, jako například administrativního centra Modrá Hvězda na Mánesově ulici. V případě této stavby stejně tak krajský úřad konstatoval, že nebudou překročeny limity hlukové nebo emisní. „K tomu lze říci jediné, jednotlivě možná ne, ale společně s dalšími rozhodně ano,“ uvedla Matějková.

Nyní se budou moci občanská sdružení vyjádřit ještě v územním a stavebním řízení. Obyvatelé nových bytových domů u Stromovky chystají dokonce přípravný výbor pro založení občanského sdružení na ochranu Stromovky.

Nové centrum se dokonce stalo předmětem živé diskuse i v zastupitelstvu. Například Vladimír Zdvihal, předseda výboru pro strategické plánování, upozornil, že pokud projde nový záměr a příslušné změny územního plánu a další dokumentace, pravděpodobně bude ztracena možnost na vytvoření mimoúrovňové křižovatky u Dlouhého mostu. O ní se v jednu dobu uvažovalo, jako o možnosti, jak vylepšit dopravu mezi centrem města a českobudějovickými sídlišti na levém břehu Vltavy.