Čím dál větší napětí zřejmě bude před volbami vládnout v Trhových Svinech ohledně plánovaného obchvatu města. Základní otázka minulých voleb zněla: Obchvat na severu nebo přeložka na jihu? V komunálkách těsně zvítězil jih, ale debaty neustaly a nedávno krajské zastupitelstvo schválilo severní variantu. Kraj totiž bude investorem komunikace, a proto má ve věci hlavní slovo. Většina v současném trhosvinenském zastupitelstvu však stále stojí za jižní variantou přeložky. Spor tedy trvá.

A rozhodně nejde o okrajovou záležitost. Například se začalo spekulovat, jestli severní obchvat neohrozí záborem pozemků a stavební uzávěrou případný budoucí rozvoj firmy A. Schmied, která zaměstnává 340 lidí a věnuje se výrobě obrouček na brýle. Tento týden se proto zástupci společnosti A. Schmied a kraje kvůli obchvatu sešli. Manažer firmy Josef Veselka je po jednání optimistou. „Máme ústní příslib toho, že se silnice bude řešit tak, aby nás neohrozila," říká Josef Veselka.

„Pro nás je důležitá budoucnost, aby nás obchvat neomezoval," zdůrazňuje Josef Veselka. Pracovník firmy si ale není jist, zda se podaří případné připomínky zapracovat do dokumentu, který se má v zimě schvalovat. Krajské zastupitelstvo totiž bude v prosinci hlasovat o upravených Zásadách územního rozvoje kraje, kde je obchvat zanesen.

Jihočeský krajský radní, Antonín Krák, který má na starosti oblast dopravy, ale odmítá obavy, že by trasa obchvatu mohla firmu poškodit a navíc zdůrazňuje vstřícnost k dalším úpravám.

„Určitě lze jasně konstatovat, že chystaný obchvat nebude nijak společnost A. Schmied omezovat," říká Antonín Krák a dodává, že v plánované aktualizaci je možné vyjít za dva roky vstříc dalším případným požadavkům firmy.

Severní varianta obchvatu se totiž ještě ani projektově nepřipravuje.