Obchvat Srubce, který má být v budoucnu napojen na nedalekou dálnici D3, je zatím namalovaný jen na papíře a už v obci vyvolává značné spory. Srubecký územní plán totiž počítá s tak zvaným severním obchvatem, tento návrh se ale nelíbí občanskému sdružení Srubec místo k životu, které bojuje za jižní variantu objízdné trasy.

„Projekční firma přišla s novými řešeními zařazující do obchvatu Srubce nově čtyři kruhové objezdy a zcela jinou trasu obchvatu zabírající daleko více pozemků než trasa daná stávajícím platným územním plánem. Navrhovaná řešení několikanásobně zhorší množství škodlivin,“ říká za sdružení Josef Šesták.

Právě proto sdružení, které už má dnes desítky členů, navrhuje obchvat vedený jinudy. „Naše navrhovaná trasa je výškově o padesát metrů nižší, prochází po méně kvalitních pozemcích, je kratší, rychlejší a výrazně levnější. Takže obec teď chce současnou mizernou situaci ještě více zhoršit kruhovými křižovatkami, kde musí auto zastavit a zase se rozjet. Což znamená mnoho exhalací, zvlášť když tudy projede osm tisíc aut denně,“ shodují se členové sdružení.

Jenže jižní varianta má jeden háček. A to ten, že část obchvatu navrhovaného sdružením vede po katastru obce Staré Hodějovice.

„Nám jde především o to, aby se nad naším návrhem nějaký odborník zamyslel a propočítal ho,“ uzavřel Šesták.


Modrá linka ukazuje na mapě, kudy je v současné době naplánován obchvat Srubce u Českých Budějovic. Oproti tomuto návrhu ale vystupuje občanské sdružení Srubec místo k životu, které navrhuje jinou trasu objízdné trasy (červená linka).

Josef Šesták ze sdružení Srubec místo k životu, navrhující jinou trasu obchvatu, také podotýká, že by s obcí rádi jednali. Ale to vedení Srubce odmítá.

„My chceme komunikovat. Také jsme se nabídli, že budeme spolupracovat. Nechceme dopustit to, že se zde zhorší podmínky k životu jenom proto, že to tak obec chce. Musíme myslet na naše děti a vnuky, toto je akce na stovky let,“ podotýká Šesták.

Starostka Srubce Zuzana Vyhnálková odmítá názor, že by s občanským sdružením Srubec místo k životu nekomunikovala. Upozorňuje, že kvůli obchvatu bylo se sdružením i zvláštní projednávání navíc a současná trasa severní varianty obchvatu je podle ní zanesena už v územním plánu z roku 2001.

Až k soudu?

Ve Srubci navíc existuje ještě starší občanské sdružení, které zastupuje obyvatele bydlící podél Ledenické ulice. Ti se obávají, že pokud by vůbec nebyl obchvat, všechna doprava na dálnici se povalí právě Ledenickou ulicí.

„Obchvat je pro Srubec životně důležitý,“ zdůraznila Vyhnálková. Návrh sdružení Srubec místo k životu, aby obchvat vedl jižně kolem obce, ale podle starostky nemá naději na úspěšnou realizaci. „Vede katastrálním územím Starých Hodějovic a jejich starosta pan Zdeněk Blažek nám v dopise napsal, že to nepřichází v úvahu,“ vysvětlila Vyhnálková s tím, že by Staré Hodějovice musely měnit kvůli srubeckému sdružení územní plán, a to nechtějí.

Současný návrh změny územního plánu Srubce v podstatě vychází z požadavku ŘSD změnit napojení na dálnici. Místo „brýlí“ má být kruhový nájezd. Trasa obchvatu se podle srubecké starostky nemění.

Mění se pouze trasa přivaděče na dálnici, tedy spojnice mezi plánovaným kruhovým sjezdem z dálnice a stávající trasou obchvatu. Pro zpomalení dopravy a bezpečné odbočování také obsahuje několik kruhových křižovatek.

Starostka uznává, že je pro, aby bylo ve Srubci napojení na dálnici, a nemyslí si, že by bylo lepší, kdyby ve Srubci žádný sjezd z dálnice nebyl. Pokud by se chtěl někdo z obce na dálnici dostat, musel by hledat cestu oklikou přes jiný nájezd v okolí, říká k tomu Vyhnálková. Upozorňuje, že nejhorším výsledkem současných dohadů kolem obchvatu může být, že ochvat nebude, ale Srubec přesto bude na dálnici napojen podle původního plánu ŘSD a doprava půjde po Ledenické.

Sdružení také poukazuje na to, že některé věci okolo obchvatu nesouhlasí s platným územním plánem. „Pokud to bude nutné, půjdeme do střetů i za cenu soudních řízení,“ zdůraznil Šesták.