Podle Vladimíra Řepky, vedoucího odboru komunikace ministerstva vnitra, jsou ale pravomoci správce omezené. „Nemůže například nakládat s majetkem. Zajišťuje pouze nejnutnější chod obce," vysvětluje Vladimír Řepka. Správce bude jmenován z řad zaměstnanců ministerstva vnitra.

Pro Vlkov budou vyhlášeny dodatečné komunálky. Jejich termín má být podle zákona oznámen nejpozději jeden měsíc poté, co Státní volební komise oficiálně vyhlásí celkové výsledky řádných voleb.

V jižních Čechách se budou dodatečné volby týkat dvou obcí – Vlkova a Zadní Střítěže na Táborsku. Podle Aleny Karvánkové z odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje činnost správce obce končí dnem, kdy se koná ustavující zasedání nového zastupitelstva obce.