„Byla to náhoda. Část stromu vystupovala ze svahu a když jsme ho ve čtvrtek začali odkrývat, zjistili jsme, že je tam dokonce víc kmenů," popsal.

Podle jeho slov se jedná 
o ojedinělý nález. „V jižních Čechách dosud nejsou žádné záznamy o objevu dřeva z doby třetihor. Navíc nás překvapilo, že se zachovalo opravdu ve velmi dobrém stavu. Pomohlo tomu zřejmě to, že stromy ležely ve vrstvě jílu," dodal.

Všechny kmeny ve čtvrtek pracovníci Jihočeského muzea 
a organizace Naše historie vyzvedli ze země. Nyní je zakonzervují a budou vzorky dále analyzovat. Část třetihorního stromu se určitě objeví v nové expozici muzea.

Více si přečtete v sobotním tištěném vydání Deníku.