Hlavní pozornost veřejnosti je soustředěna na vliv prací na cyklostezku podél řeky. Výhrady totiž vzbudil stav některých úseků stezky, na nichž zanechala stopy těžká mechanizace a ne všechny byly opraveny. Zčásti je to ale způsobeno podle radnice tím, že stezka se bude předávat do užívání postupně.
„Přestože mnozí cyklisté a bruslaři už neodolali pokušení projet se na obnovené cyklistické stezce směřující z Českých Budějovic podél levého břehu Vltavy k Hluboké, její oficiální zprovoznění se chystalo až na závěr tohoto týdne,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.


„Termín otevření cyklostezky byl stanoven na posledního dubna, ale protože už byl položen nový povrch a obsluha území požaduje do konce týdne pouze místní omezení, tak jsme tam lidi pustili v předstihu,“ zmínila Ivana Popelová, náměstkyně českobudějovického primátora.


Uzavření cyklostezky si vyžádaly práce související s projektem Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Týn nad Vltavou, jehož investorem je Ředitelství vodních cest ČR. Na stávající realizaci prvého úseky splavnění Vltavy, tedy z krajského města do Hluboké nad Vltavou, navázaly i práce na protipovodňových opatřeních v režii Povodí Vltavy.


Pro uživatele cyklostezky bude možná překvapením, že nový povrch končí u jezu v Českém Vrbném. „Cyklostezka je rozdělena na dvě části. První je v katastru města České Budějovice a vede k železničnímu mostu za Českým Vrbným. Právě tato část měla být zprovozněna do 30. dubna. Druhá část, od železničního mostu přes Bavorovice až do Hluboké nad Vltavou, která se nachází v katastru Hluboké, by měla být v provozu nejpozději od konce června,“ vysvětlil Václav Straka, tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest ČR.

„Město si je dobře vědomo toho, že některá omezení, která si vyžadují práce na splavnění Vltavy i protipovodňových opatřeních, jsou pro občany v daném čase nepříjemná. Přestože se jedná o investice, které nejdou z městské pokladny, považujeme je v konečném výsledku za přínosné i pro město a jeho obyvatele,“ zdůraznila Ivana Popelová. Budoucí možnost rekreační plavby po Vltavě poskytne podle radnice nový fenomén pro využití volného času a významně rozšíří i turistickou nabídku. Zároveň město chce učinit vše pro to, aby další plánované stavby Ředitelství vodních cest ČR, co nejméně zasáhly do běžného života občanů Českých Budějovic.