Bezmála osmdesát milionů korun uvolní v letošním roce kraj na obnovu venkova. Ve srovnání s předcházejícím rokem je tato částka o deset milionů korun vyšší.

O peníze na výměnu oken v mateřské škole si požádala například obec Olešnice. „Celkový rozpočet se pohybuje kolem 250 tisíc korun. Polovinu této částky si musíme uhradit z vlastního rozpočtu, na druhou polovinu požadujeme dotaci,“ nastínil starosta Petr Švepeš.

Přibližně 200 tisíc korun na opravu hasičské zbrojnice v osadě Slavče požaduje také obec Vrábče. „Rádi bychom zde zřídili pro občany kulturní místnost, kde by se mohli scházet,“ vysvětlil starosta František Ohrazda.

Silnice i hasičárny

Se žádostí o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Dolní Stropnici se na kraj obrátil také Římov. Náklady dosáhnou asi 200 tisíc korun a místní plánují, že za tyto peníze se jim podaří vyměnit střechu i vrata a udělat novou fasádu. „Kromě toho požadujeme i další peníze na opravu asfaltového povrchu jedné místní silnice,“ potvrdil starosta Vladimír Koupal. Celkový rozpočet této opravy se pohybuje kolem 450 tisíc Kč.

Dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice je projekt, na který požaduje peníze obec Roudné. „Rádi bychom dodělali interiéry a udělali i novou fasádu,“ řekl starosta Gustav Had. Do oprav se pustili Roudenští v loňském roce a na jejich pokračování by rádi získali více než 600 tisíc korun.

Prostředky na opravu hřbitovní zdi a márnice i na výměnu topení ve škole by rád získal i Střížov. „Na obě tyto věci požadujeme dohromady 200 tisíc korun. Další peníze doplatíme ze svého,“ uvedl starosta Josef Štětina.

O dotaci ve výši 220 tisíc korun projevily zájem také Ločenice. Podle starostky Miluše Kleinové by za ně rádi opravili střechu na místním obchodě.
Do programu Obnovy venkova letos dorazilo více než šest stovek žádostí. Přestože je krajští radní na svém posledním zasedání schválili, musí je ještě posvětit zastupitelstvo kraje, které bude zasedat v úterý 27. dubna.

„Pokud se zastupitelé vyjádří souhlasně, dočkají se obce požadovaných peněz velmi brzo. Své projekty tak budou moci zahájit už před letními prázninami,“ uvedl hejtman Jiří Zimola.