Postavit dominantu města, to je úkol pro odvážné. Právě odvaha nechyběla Františkovi Briezstienskému, který měl před více než dvaceti lety budování Dlouhého mostu na starosti. Coby tehdejšímu hlavnímu stavbyvedoucímu firmy, která zakázku vyhrála, mu práce začala dlouho předtím, než se po současném Dlouhém mostě prošli první chodci a projela první auta.

„Měl jsem na starosti celou organizaci získání veřejné zakázky, zpracování nejvýhodnější ceny za celé dílo i zpracování harmonogramu výstavby,“ vzpomínal František Briezstienský, jenž žije v Drahotěšicích u Hluboké nad Vltavou a dnes je jednatelem soukromé stavební společnosti.

Ujistil, že na mostě, který nemohl přehlédnout žádný z návštěvníků nedalekého českobudějovického výstaviště, by dnes ze stavebního hlediska neudělal vůbec nic jinak. „Realizační projektová dokumentace byla velmi vysoké kvality včetně všech architektonických návrhů a statických projektů. Jen z provozního hlediska bylo na zvážení rozšíření mostu o jeden dopravní pruh, případně pruh pro cyklisty,“ zamyslel se hlavní stavbyvedoucí jednoho z nejvýraznějších objektů na území jihočeské metropole.

Oslavy dvacetin Dlouhého mostu
Neděle 28. října,u Dlouhého mostu
14 – 15.30
Diskuze s tehdejšímvedením města a lidmi, kteří se na stavbě podíleli
15.30 – 16
Výstava historických fotografií s komentářem Milana Bindera a Tomáše Hobizala
16 – 16.30
Průběh architektonické soutěže a stavby mostu s komentářem Miroslava Vodáka a Ivana Minaříka
15.30, 16.30
Přípitek, dort, vystoupení mažoretek
Dále model Dlouhého mostu v parku Bosonoha, plavby pod mostem

Podobného názoru je i architekt tohoto půvabného, téměř 100 metrů dlouhého a 18 metrů širokého obra s charakteristickými oválnými otvory v konstrukci. Roman Koucký Deníku už před časem řekl, že jej mrzí tři jízdní pruhy pro auta na mostě. „Místo nich tam mohly být dva jízdní pruhy pro vozidla a dvě cyklistické stezky,“ sdělil. „Je také škoda, že rada města tehdy rozhodla o použití dubového dřeva na chodníky, které bohužel nemá dlouhou životnost,“ doplnil.

Současný Dlouhý most otevřel 28. října 1998 tehdejší primátor města Miroslav Beneš přesně v 15 hodin. Stalo se tak u příležitosti 80. výročí založení republiky. Slavnost otevření doprovodil komponovaný pořad s hudbou Bedřicha Smetany Vltava a večerní ohňostroj se světelnými efekty.